Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
English
 

 

Standarder

07.09.2010

EU flag

Gældende standarder

EU-kommissionen skønner, at de harmoniserede standarder dækker 75-80 pct. af alle byggevarer indtil videre. 20-25 pct. af byggevarerne må således ikke CE-mærkes, med mindre der er udstedt en ETA for den konkrete byggevare.

En harmoniseret europæisk standard er et dokument der angiver regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse, til brug for en fælles og gentagen anvendelse. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng, f.eks. i forbindelse med produktionen af byggevarer.

De harmoniserede standarder har særligt Anneks ZA til fælles. Anneks ZA er et informativt anneks, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.

Standarder harmoniseres gennem offentliggørelse i EU-Tidende (The Official Journal of the European Union – OJ / EUOJ). Hermed gøres [dele af] standarden bindende. Man skal være opmærksom på, at det er den version af en standard, som er offentliggjort i EU-Tidende, der er den gældende.

Selvom CEN - Den Europæiske organisation for standardisering - har udarbejdet en revideret standard er den ikke gældende, før den er offentliggjort i EU-Tidende, og man skal derfor benytte den tidligere version.

Alle harmoniserede standarder kan fremsøges i EU-tidende her: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

I referencen til en standard er EN anført foran standardens referencenummer og en udgivelsesdato. DS/EN refererer således til Dansk Standards danske oversættelse af standarden eller til deres udgivelse af den engelske udgave.

Der findes omkring 450 harmoniserede standarder for byggevarer i Europa.

Salg af standarder

Engelske udgaver af de harmoniserede standarder kan købes online hos de forskellige nationale standardiseringsorganisationer.

Danske og engelske udgaver af harmoniserede standarder kan købes i Dansk Standards webshop.

Det anbefales, at man ved henvendelse til Dansk Standard orienterer sig om eventuelle tillæg og disses ikrafttrædelsesdatoer.

Standardernes opbygning

En harmoniseret europæisk standard er bygget op omkring otte kapitler og et antal annekser, herunder Anneks ZA, som er særligt for de harmoniserede standarder. Det er et infor-mativt anneks, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.

Kap. 1 - Scope (anvendelse)
Kap. 2 - Normative referencer
Kap. 3 - Definitioner
Kap. 4 - Krav
Kap. 5 - Vurderingsmetoder (prøvningsmetoder)
Kap. 6 - Overensstemmelsesvurdering
Kap. 7 - Klassifikation
Kap. 8 - Mærkning

Anneks A, B, etc.

Anneks ZA

ZA 1 - Væsentlige egenskaber og anvendelsesformål
ZA 2 - AVCP systemer
ZA 3 - Opgaver for NB (notificeret organ) og fabrikant

Opbygningen af Anneks ZA, er defineret i EU-kommissionens seneste template fra juni 2015. Bemærk derfor, at ældre standarder afviger fra denne opbygning.