Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

BYGGEVAREINFO

Information om byggevarer og markedsovervågning

Topbillede

På Byggevareinfo.dk finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer.

  • Har du mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde den her.
  • Du kan også stille spørgsmål ang. byggevarer og den tilhørende lovgivning i boksen til højre, og i INFOBASEN kan du søge i spørgsmål og svar. Spørgsmål besvares indenfor 15 arbejdsdage.
  • Under fanebladet ”Markedsovervågning” finder du information om igangværende og tidligere indsatser.
  • Under fanebladet ”Standarder”, finder du lister over de standarder, der medfører krav om CE-mærkning.

Med to vejledninger og en pjece, stiller Trafik- og Byggestyrelsen skarpt på kravene til byggevarer og på de forpligtigelser der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og anlægsarbejde. Læs mere her.

Markedsindsats

Trafik- og Byggestyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer, så danske forbrugere og virksomheder har adgang til sunde og sikre byggevarer handlet i fair konkurrence.

Vi gennemfører årligt 2 kontrolindsatser rettet mod forskellige byggevarer, hvor en række forhandlere, producenter, importører og byggepladser får besøg af markedsovervågningen.

Markedsovervågningen er primært rettet mod byggevarer, hvor CE-mærkning eller godkendt til drikkevand er obligatorisk. Kontrollen omfatter dokumentkontrol og i nogle tilfælde egentlige laboratorietest af byggevarens egenskaber.

/file/634266/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Illustration-CE-maerket-2.pngEn række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering.

CE-mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Mærket angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse. Det kan imidlertid ikke betragtes som et kvalitetsmærke.

Selv om en byggevare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at byggevaren kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

EU flag

Gældende standarder

EU-kommissionen skønner, at de harmoniserede standarder dækker 75-80 pct. af alle byggevarer indtil videre. 20-25 pct. af byggevarerne må således ikke CE-mærkes, med mindre der er udstedt en ETA for den konkrete byggevare.

En harmoniseret europæisk standard er et dokument der angiver regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse, til brug for en fælles og gentagen anvendelse. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng, f.eks. i forbindelse med produktionen af byggevarer.

De harmoniserede standarder har særligt Anneks ZA til fælles. Anneks ZA er et informativt anneks, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.

Standarder harmoniseres gennem offentliggørelse i EU-Tidende (The Official Journal of the European Union – OJ / EUOJ). Hermed gøres [dele af] standarden bindende. Man skal være opmærksom på, at det er den version af en standard, som er offentliggjort i EU-Tidende, der er den gældende.

Selvom CEN - Den Europæiske organisation for standardisering - har udarbejdet en revideret standard er den ikke gældende, før den er offentliggjort i EU-Tidende, og man skal derfor benytte den tidligere version.

Alle harmoniserede standarder kan fremsøges i EU-tidende her: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

I referencen til en standard er EN anført foran standardens referencenummer og en udgivelsesdato. DS/EN refererer således til Dansk Standards danske oversættelse af standarden eller til deres udgivelse af den engelske udgave.

Der findes omkring 450 harmoniserede standarder for byggevarer i Europa.

Salg af standarder

Engelske udgaver af de harmoniserede standarder kan købes online hos de forskellige nationale standardiseringsorganisationer.

Danske og engelske udgaver af harmoniserede standarder kan købes i Dansk Standards webshop.

Det anbefales, at man ved henvendelse til Dansk Standard orienterer sig om eventuelle tillæg og disses ikrafttrædelsesdatoer.

Standardernes opbygning

En harmoniseret europæisk standard er bygget op omkring otte kapitler og et antal annekser, herunder Anneks ZA, som er særligt for de harmoniserede standarder. Det er et infor-mativt anneks, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.

Kap. 1 - Scope (anvendelse)
Kap. 2 - Normative referencer
Kap. 3 - Definitioner
Kap. 4 - Krav
Kap. 5 - Vurderingsmetoder (prøvningsmetoder)
Kap. 6 - Overensstemmelsesvurdering
Kap. 7 - Klassifikation
Kap. 8 - Mærkning

Anneks A, B, etc.

Anneks ZA

ZA 1 - Væsentlige egenskaber og anvendelsesformål
ZA 2 - AVCP systemer
ZA 3 - Opgaver for NB (notificeret organ) og fabrikant

Opbygningen af Anneks ZA, er defineret i EU-kommissionens seneste template fra juni 2015. Bemærk derfor, at ældre standarder afviger fra denne opbygning.

Som en del af informationsindsatsen vedr. den harmoniserede standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en EN 1090 temaside.

Formålet er, at give dig som fabrikant, importør, distributør, rådgiver eller bygherre en kort introduktion til standarden og information om markedskontrollen i 2016.

Som et supplement til temasiden, er der endvidere udarbejdet 7 faktaark i A4-format, som giver en kort introduktion til EN 1090-1.

Download dem her.

Thumbnails_Faktaark_web_575

Stil et spørgsmål relateret til byggevarer og få svar inden for 15 arbejdsdage:

Svaret skal skrives med bogstaver

Du skal svare på spørgsmålet for at forhindre spam

Søg i hyppigt stillede spørgsmål/svar eller vælg det emne, du har brug for at vide mere om.

Find spørgsmål og svar vedrørende:

Senest besvaret: Er det kvalitetssikringsmateriale man udarbejder i stålproduktion (CE-mærket) gældende for montagen af stålet? pil Kan et CE-mærke anvendes til bjælker i forskellige dimensioner, eller skal der være ét CE-mærke til hver enkelt stålbjælke?pil

Test af røgalarmer

Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. Energistyrelsen) har udstedt påbud om tilbagekaldelse af røgalarm.

Læs mere her

Ulovlige byggevarer?

Hvis du har mistanke om ulovlige byggevarer, kan du anmelde det til Trafik- og Byggestyrelsen her.