Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Træpladeindsats

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører på nuværende tidspunkt en indsats mod CE-mærkede træplader.

Forud for kontrollen gennemførte styrelsen en informationskampagne, der satte fokus på de krav og regler, der gælder for træplader. Informationskampagnen var tilrettelagt i samarbejde med de relevante brancheorganisationer.

Efterfølgende har Erhvervs- og Byggestyrelsen foretaget uanmeldte kontrolbesøg hos 23 butikker og 3 internethandler. Teknologisk Institut gennemførte kontrolbesøgene for styrelsen.

Ved kontrolbesøgene har Teknologisk Institut undersøgt, om butikkerne kunne fremvise dokumentation for, at træpladerne var CE-mærkede. Herudover er 19 træplader udtaget til laboratorietest af limningskvalitet og formaldehydemission samt ved bærende plader til gulv og tag også forskellige former for funktionstest.

Styrelsen er i øjeblikket i gang med at behandle de indkomne besøgsrapporter fra kontrolbesøgene.

Se mere på faktaark om træpladeindsatsen

Afrapportering til branchen om markedsovervågningsindsatsen for træplader (PDF)