Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er CE-mærkning af en byggevare?

Kravet om CE-mærkning er indført for at lette handlen med byggevarer over landegrænserne, og for at medvirke til et effektivt "indre marked" for byggevarer.

Som producent eller importør, der først bringer produktet på markedet i EU/EØS, har du ansvaret for at forsyne byggevaren med CE-mærkningen.

Og som forhandler, projekterende, udførende, indkøber, tilsynsførende og bygherre har du et medansvar for at der sælges og anvendes CE-mærkede byggevarer.

CE-mærkningen er et rejsepas, der gør det muligt for en byggevare at krydse grænser uden at myndighederne stopper den med krav om yderligere afprøvninger. Formålet er samtidig, at byggevarerne kan sammenlignes, så projekterende, håndværkere og bygherrer kan vælge den byggevare, der passer bedst til deres byggeri.

Du må markedsføre dine byggevarer i alle EU- og EØS-lande, men du har ingen garanti for, at byggevaren lovligt kan anvendes i et konkret byggeri. Dette fastlægges i den nationale lovgivning, fx i bygningsreglementet (BR10).

Byggevaren skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse, der dækker produktet.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse og heller ikke et egentligt kvalitetsmærke. Den kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:

  • En egenskab der er bestemt ud fra samme metode i hele EU
  • Producenten er underlagt samme krav til produktionskontrol
  • Producenten er underlagt samme krav til 3. parts overvågning.

CE-mærkningen skal være synlig på produktet via label, på emballagen eller på de ledsagende dokumenter og indeholde følgende:

  • CE-mærket
  • Navn eller identifikationsmærke på producent
  • Sidste to cifre i det år CE-mærket er anbragt
  • Standardens nummer (ex EN 14342:2005+A1:2008)
  • Beskrivelse af produktet
  • Deklarering af egenskaber som angivet i Anneks ZA, DS/EN 14342 (værdier eller NPD)

Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ligesom det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem CE-mærkningen og markedsføringen af produkterne.