Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Terminologi og forkortelser

Byggevaredirektivet (CPD) har været gældende i næsten 25 år, når det den 1. juli 2013 afløses af Byggevareforordningen (CPR).

Det er derfor ikke unormalt, at sprogbrugen er ændret, men da ændringerne er ret markante, har vi valgt at udarbejde en liste over ændringer i terminologi og en liste over forkortelser.

Byggevaredirektivet hedder på engelsk ”Construction Products Directive" og forkortes derfor ofte CPD – også i Danmark.

Byggevareforordningen hedder på engelsk ”Construction Products Regulation” og forkortes derfor ofte CPR – også i Danmark.