Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad skal jeg være opmærksom på som producent?

CE-mærkning er obligatorisk, også selvom du kun producerer og markedsfører til hjemmemarkedet.

Du skal finde den standard, der dækker de byggevarer, du fremstiller. Hvis du er i tvivl, kan du sende en produktbeskrivelse til byggevareinfo.dk, der inden for 24 timer vil give dig et svar på, hvilken standard der passer til dit produkt.

CE-mærkningen baserer sig på 2 hovedprincipper for attestering af overensstemmelse:

  1. Førstegangsprøvning (ITT, Initial Type Testing)
  2. Producentens egen produktionskontrol (FPC, Factory Production Control).

Førstegangsprøvninger, også kaldet ITT, fastlægger byggevarens egenskaber.

Hvordan disse prøves eller beregnes er beskrevet i den relevante standard.

Produktionskontrol (kvalitetsstyring), også benævnt FPC, sikrer, at din byggevare hele tiden lever op til de egenskaber, der er bestemt i forbindelse med ITT.

I Danmark vil EPS-isoleringsprodukter typisk være placeret i attesteringssystem 3. Dette betyder, at et notificeret laboratorium skal medvirke ved ITT-prøvningen.

Ud over det notificerede organs medvirken skal producenten selv sørge for produktionskontrollen, skrive EF-overensstemmelseserklæringen og påføre CE-mærkningen.

For EPS-isoleringsprodukter skal du som minimum deklarere følgende egenskaber, hvis de skal anvendes i Danmark:

  • Reaktion ved brand
  • Vandgennemtrængelighed
  • Isoleringsevne
  • Trykstyrke.

For de egenskaber, hvor der ikke er fastlagt en værdi ved førstegangsprøvning, og der ikke er krav til dem i bygningsreglementet, kan producenten vælge ikke at bestemme og deklarere egenskaben.

Vælger producenten denne metode, skal der for egenskaben deklareres NPD, der står for ”no performance determined”, hvilket betyder, at ingen ydeevne er fastlagt.

Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ligesom det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem CE-mærkningen og markedsføring af produkterne.