Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Kontrol af søm og skruer

Energistyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) gennemførte i løbet af august og september 2014 en proaktiv markedskontrolindsats rettet mod søm og skruer.

Søm og skruer bliver betegnet som en byggevare og skal derfor CE-mærkes som alle andre byggevarer jf. byggevareforordningen.

Rapport om markedskontrolindsatsen for CE-mærkning af søm og skruer

Læs rapporten om søm og skruer indsatsen 2014-2016 her

Kort om markedskontrollen af søm og skruer

Energistyrelsen kontrollerede CE-mærkningen af de søm og skruer, som produceres / importeres og forhandles i Danmark.

Kontrolbesøgene var en del af den markedsovervågning, som Energistyrelsen gennemførte i samarbejde med Dansk Standard. Formålet var at følge op på, om de byggevarer, der bliver markedsført og solgt i Danmark, er sikre og sunde og handles i fair konkurrence.

Følgende typer af skruer og søm blev kontrolleret:

  • Beslagskruer
  • Franske skruer
  • Spånpladeskruer
  • Træskruer
  • Gipspladeskruer
  • Beslagsøm
  • Blanke søm
  • Ringede søm.

Hvor gennemførtes kontrollen af søm og skruer?
Styrelsen besøgte distributører / forhandlere (byggecentre, værktøjsmagasiner) fabrikanter / producenter og importører.

Styrelsen udvalgte et repræsentativt antal virksomheder til et uanmeldt kontrolbesøg. Kontrolbesøgene blev fordelt ud over hele Danmark og i alle led og blev gennemført i løbet af august og september 2014.