Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
English
 

Snart gældende standarder

Søg i listen med fritekst søgning eller efter bestemte standardgrupper

Det er herunder muligt at søge på en gruppe af byggevarer
eller benytte fritekstfeltet. Funktionerne kan kombineres.

Denne liste viser dig hvilke standarder, der er vedtaget, men som det endnu ikke er obligatorisk at CE-mærke efter.

Listen indeholder datoer for vedtagne standarders overgangsperioder. I overgangsperioden bestemmer du selv, om du vil CE-mærke den pågældende byggevare. Når overgangsperioden udløber skal du CE-mærke på baggrund af standarden.

Tillæg til standarder
Listen indeholder ikke eventuelle tillæg, såkaldte annekser, til standarderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne på listen kun gælder for hovedstandarderne – og dermed ikke nødvendigvis for de nyest gældende bestemmelser på området.

Salg af standarder
Standarderne kan købes hos Dansk Standard. Det anbefales, at man ved henvendelse til Dansk Standard orienterer sig om eventuelle tillæg og disses ikrafttrædelsesdatoer.

Mere information
Datoerne på listen skal tages med forbehold. En liste hvor datoer gives særskilt for både hovedstandarder og tillæg findes på Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitiks hjemmeside. Ved at gå ind på en enkelt standard på denne liste, får man adgang til en oversigt over samtlige notificerende organer inden for det enkelte område.

Gå til Gældende standarder
Gå til Standarder i horisonten

Gruppe: Standard-
nummer:
Standard: CE- mærkning mulig: CE- mærkning obligatorisk: