Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Sanktionsmuligheder

07.07.2015

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en række sanktionsmuligheder, hvis der i forbindelse med kontrollen konstateres manglende dokumentation.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan påbyde:

  • Tilbagetrækning af varen, dvs. et stop for salg og markedsføring
  • Tilbagekaldelse af varen, dvs. krav om tilbagekaldelse af allerede solgte eller leverede byggevarer fra markedet
  • Fjernelse af byggevaren, hvis den allerede er indbygget.

Til brug for sagsbehandlingen kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræve, at virksomhederne fremskaffer alle relevante oplysninger.

Derudover kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelde virksomheden med en indstilling til bøde, ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan offentliggøre resultatet af den gennemførte kontrol, herunder navnet på de konkrete byggevarer og de virksomheder, som har overtrådt reglerne.

Ovenstående fremgår af Byggeloven og af bekendtgørelse nr. 688 af 17. juni 2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.