Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Sanktionsmuligheder

08.06.2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen har en række sanktionsmuligheder, hvis der i forbindelse med kontrollen konstateres manglende CE-mærkning eller manglende dokumentation.

Styrelsen kan påbyde:

  • Tilbagetrækning af varen, dvs. et stop for salg og markedsføring
  • Tilbagekaldelse af varen, dvs. krav om tilbagekaldelse af allerede solgte eller leverede byggevarer fra markedet
  • Fjernelse af byggevaren, hvis den allerede er indbygget.

Til brug for sagsbehandlingen kan styrelsen:

  • kræve, at virksomhederne fremskaffer alle relevante oplysninger
  • få dokumentationen gransket af en faglig ekspert
  • få afprøvet byggevaren hos et godkendt laboratorium.

Derudover kan styrelsen politianmelde virksomheden, ligesom styrelsen kan offentliggøre resultatet af den gennemførte kontrol, herunder navnet på de konkrete byggevarer og de virksomheder, som har overtrådt reglerne.

Ovenstående er udførligt beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1075 af 10. november 2008 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.