Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Sanktionsmuligheder

Energistyrelsen har en række sanktionsmuligheder, hvis vi konstaterer manglende CE-mærkning, fejl eller manglende dokumentation i forbindelse med kontrollen.

Her kan Energistyrelsen give påbud om:

  • Tilbagetrækning af varen, dvs. et stop for salg og markedsføring
  • Tilbagekaldelse af varen, dvs. krav om at allerede solgte eller leverede byggevarer tilbagekaldes fra markedet
  • Fjernelse af byggevaren, hvis den allerede er indbygget.

Derudover kan Energistyrelsen politianmelde virksomheden og offentliggøre resultatet af den gennemførte kontrol. Med andre ord, kan Energistyrelsen vælge at offentliggøre navnet på de konkrete byggevarer og de virksomheder, som har overtrådt reglerne

Til brug for sagsbehandlingen kan Energistyrelsen kræve at:

  • Virksomhederne fremskaffer alle relevante oplysninger
  • Få dokumentationen vurderet af en faglig ekspert
  • Få afprøvet byggevaren på et laboratorium.

Ovenstående er udførligt beskrevet i BEK nr. 688 af 17/06/2013: Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.