Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Sanktionsmuligheder

29.08.2013

Energistyrelsen har en række sanktionsmuligheder, hvis der i forbindelse med kontrollen konstateres manglende VA-godkendelse, VA-mærkning eller manglende dokumentation.

Styrelsen kan påbyde:

  • tilbagetrækning af varen, dvs. et stop for salg og markedsføring
  • tilbagekaldelse af varen, dvs. krav om tilbagekaldelse af allerede solgte eller leverede byggevarer fra markedet
  • fjernelse af byggevaren, hvis den allerede er indbygget.

Til brug for sagsbehandlingen kan styrelsen:

  • kræve, at virksomhederne fremskaffer alle relevante oplysninger
  • få dokumentationen gransket af en faglig ekspert
  • få afprøvet byggevaren hos et godkendt laboratorium.

Derudover kan styrelsen politianmelde virksomheden, ligesom styrelsen kan offentliggøre resultatet af den gennemførte kontrol, herunder navnet på de konkrete byggevarer og de virksomheder, som har overtrådt reglerne.

Ovenstående er udførligt beskrevet i Bekendtgørelse nr. 688 af 17. juni 2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Kravene til byggevarer i kontakt med drikkevand står i Bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.