Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Særligt vedrørende vandbehandlingsanlæg

25.08.2011

Nye regler for vandbehandlingsanlæg

Der findes i dag 3 forskellige typer VA-godkendelser for vandbehandlingsanlæg, hvor de 2 typer godkendelser er obligatoriske, og den sidste type er frivillig og kun udstedes til filtre, hvor vandet ikke bruges til nogen form for drikkevand – koldt som varmt. Behandlet vand, der anvendes til varmdriksautomater (kaffe og te), hvor vandet opvarmes til min. 90 ºC, betragtes ikke længere som teknisk vand og skal derfor have en obligatorisk VA-godkendelse, der som minimum indeholder en toksikologisk test. Det betyder også, at der ikke længere kan tilsluttes en isterningemaskine, hvis filtret ikke er godkendt til drikkevand.

VA-godkendelse type 1 – drikkevand

Vandbehandlingsanlæg, der skal anvendes til enhver form for drikkevand eller koldt vand til fødevarefremstilling, skal testes både toksikologisk og bakteriologisk.

VA-godkendelse type 2 – opvarmet vand til varmdriksautomater

Denne type VA-godkendelse udstedes til vandbehandlingsanlæg, der udelukkende anvendes foran kaffe- og teautomater, hvor vandet opvarmes til 90 ºC.

Disse anlæg er fritaget for den bakteriologiske test. Dette betyder også - i modsætning til tidligere - at isterningemaskiner ikke kan tilsluttes denne type anlæg, da de ikke har gennemgået en bakteriologisk test.

VA-godkendelse type 3 – frivillig

Denne type VA-godkendelse udstedes typisk til vandbehandlingsanlæg, der anvendes til at blødgøre teknisk vand, fx til udstyr til varmt brugsvand, bruserarmaturer og lignende samt udstyr, der ikke bruges til drikkevand - koldt som varmt. Denne type VA-godkendelser vil ikke indgå i markedsovervågningen.

Vedligeholdelse af vandbehandlingsanlæg

Vedligeholdelse af vandbehandlingsanlæg skal ske efter de betingelser, der er fastsat i VA-godkendelsen og meddelt af leverandøren.

Regenerering af vandbehandlingsanlæg

Vandbehandlingsanlæg, der regenereres regelmæssigt, vil være omfattet af betingelserne i den relevante VA-godkendelse. Hvis virksomheden regenererer andre firmaers filtre, skal dette ske efter godkendelsesindehaverens anvisninger.

Bortskaffelse af vandbehandlingsanlæg

Hvad angår spørgsmålet om håndtering af vandbehandlingsanlæg (vandfiltre) efter brug, findes der ikke nogen særskilt vejledning. Anlæggene er underlagt de generelle regler i affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1632 af 21. december 2010). Det er i henhold til denne bekendtgørelse kommunen, som skal afgøre, om anlæggene er genanvendelige, farlige, forbrændingsegnede eller noget helt fjerde. Hvis ikke filtrene er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning, skal kommunen lave en konkret anvisning baseret på en konkret vurdering af affaldets egenskaber.