Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad skal jeg være opmærksom på som producent?

Vi vil bede om at få dokumentation for CE-mærkningen. Kravene hertil er angivet i den harmoniserede standard DS/EN 14604 Røgalarmer.

Som producent skal du yderligere kunne fremlægge dokumentation for ydeevnedeklarationen, i form af en attest for byggevarens ydeevnes konstans.

Herudover skal du selv sørge for at udarbejde en ydeevnedeklaration og påføre CE-mærkningen:

CE-mærkning


Som producent skal du have dokumentation for følgende egenskaber:

  • Retningsafhængighed
  • Basis følsomhed
  • Følsomhed over for brand
  • Lydniveau
  • Forbundne røgalarmer.

For de egenskaber, hvor der ikke er fastlagt en værdi ved typeprøvning og der ikke er krav til dem i Bygningsreglementet (BR10), kan du som producent vælge ikke at bestemme og deklarere egenskaben.

Vælger du denne metode, skal du oplyse, at der ikke er fastlagt en ydeevne. Det gør du ved at angive ”npd” (”no performance determined”).

Se en uddybning af kravene i Bygningsreglementet (BR10).