Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Procedure for gennemførelse af kontrolbesøg

08.06.2011

Dansk Standard (DS) vil om kort tid gennemføre et kontrolbesøg på jeres virksomhed. Besøget er et led i en større markedskontrol med undertagsprodukter, som DS udfører for Erhvervs- og Byggestyrelsen.  Kontrollen omhandler kontrol af CE-mærkning og den tilhørende dokumentation, samt overholdelse af kravene i Bygningsreglementet.

Kontrollen gennemføres efter følgende procedure:

1.    Ankomst

Ved besøg på din virksomhed kontaktes den ansvarlige leder for virksomheden. For at få mest mulig ud af besøget, forventes det, at den ansvarlige leder er til stede under hele kontrolbesøget.

2.    Brug af foto som dokumentation:

DS kan kun med samtykke fra den ansvarlige på virksomheden bruge fotografi til dokumentation af:

  • Undertagsprodukter
  • CE-mærkning.

3.    Inspektion:

DS gennemgår CE-mærkningen for følgende:

  • Hvilke undertagsprodukter forhandler virksomheden?
  • Er CE-mærkning korrekt anført?
  • Er monteringsvejledning til stede?

4.    Udtagning af dokumenter til dokumentkontrol

DS vil anmode om kopi af følgende dokumenter til efterfølgende kontrol:

  • CE-mærkning
  • ITT-rapport
  • CE-overensstemmelseserklæring
  • Monteringsvejledning.

Såfremt de ønskede dokumenter ikke er til stede på handelsstedet, kan disse eftersendes til DS inden for en tidsfrist på 8 dage.

5.    Afslutning

DS afslutter besøget og giver det første indtryk af inspektionen, herunder besked om, hvilke dokumenter der eventuelt skal eftersendes.