Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad skal jeg være opmærksom på som producent?

08.06.2011

CE-mærkning er obligatorisk, også selvom du kun producerer og markedsfører til hjemmemarkedet.

Du skal finde den standard, der dækker de byggevarer, du fremstiller. Hvis du er i tvivl, kan du sende en produktbeskrivelse til www.byggevareinfo.dk, der inden for 24 timer vil give dig et svar på, hvilken standard der passer til dit produkt.

CE-mærkningen baserer sig på 2 hovedprincipper for attestering af overensstemmelse:

  1. Førstegangstypeprøvning (ITT, dvs. Initial Type Testing)
  2. Producentens egen produktionskontrol (FPC, dvs. Factory Production Control).

Førstegangsprøvninger, også benævnt som ITT, fastlægger byggevarens egenskaber.

Hvordan disse testes eller beregnes er beskrevet i den relevante standard.

Produktionskontrol (kvalitetsstyring), også benævnt som FPC, sikrer, at din byggevare hele tiden lever op til de egenskaber, der er bestemt i forbindelse med ITT.

I Danmark vil undertagsprodukter typisk været placeret i attesteringssystem 3. 

I Danmark vil det være kravet til bestemmelse af undertagets modstandsevne over for vand, som medfører, at undertagsprodukter placeres i attesteringsniveau 3. Det betyder, at der skal medvirke et notificeret laboratorium ved ITT-prøvningen.

Udover det notificerede organs medvirken skal du selv sørge for (FPC) produktionskontrollen, skrive EF-overensstemmelseserklæringen og påføre CE-mærkningen.

Du skal som minimum deklarere følgende egenskaber:

  • Modstand mod vandgennemtrængning
  • Holdbarhed (kunstig ældning).

Bygningsreglementet er generelt bygget op med den forudsætning, at funktionskravene skal være opfyldt i bygningens levetid.
I BR10 kap. 4.6 stilles der krav til klimaskærmens vandtæthed, hvilket medfører krav om deklaration af undertagsprodukternes modstandsevne over for vand, samt holdbarhed (kunstig ældning). Det er derfor vigtigt, at deklarationen giver mulighed for at se, om undertagets holdbarhed svarer til tagdækningens holdbarhed.

For de egenskaber, hvor egenskaben ikke skal bestemmes ved en tærskelværdi og egenskaben ikke er underlagt lovmæssige krav i det land, hvor produktet markedsføres, kan producenten vælge ikke at bestemme eller deklarere egenskaben.

Hvis producenten vælger denne mulighed skal NPD (No Performance Determined) fremgå af CE deklarationen.

Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ligesom det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem CE-mærkningen og markedsføring af produkterne.