Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
RELEVANT MATERIALE

Hvad skal jeg være opmærksom på som producent?

09.12.2010

CE-mærkning er obligatorisk, også selvom du kun producerer og markedsfører til hjemmemarkedet.

Du skal finde den standard, der dækker de byggevarer, du fremstiller. Hvis du er i tvivl, kan du sende en produktbeskrivelse til www.byggevareinfo.dk, der indenfor 24 timer, vil give dig et svar på, hvilken standard, der passer til dit produkt.

CE-mærkningen baserer sig på 2 hovedprincipper for attestering af overensstemmelse.

  1. ITT (Initial Type Testing), som er førstegangs typeafprøvning.
  2. FPC (Factory Production Control), som er producentens egen produktionskontrol.

ITT er de førstegangsafprøvninger der fastlægger byggevarens egenskaber.

Hvordan disse testes eller beregnes er beskrevet i den relevante standard.

FPC er den produktionskontrol (kvalitetsstyring), der sikrer, at din byggevare hele tiden lever op til de egenskaber, der er bestemt i forbindelse med ITT.

Vinduer og yderdøre er placeret i attesteringsniveau 1, 3 eller 4 afhængig af påtænkt anvendelse.

De opgaver, du som producent skal have udført inden CE-mærkning af dine vinduer og yderdøre, kan du se i skemaet.

System for attestering af overensstemmelse
(Opgave påkrævet: X)
EU-kommissionens nr. system 1+ 1 2+ 2 3 4
Opgaver for producenten Førstegangsafprøvning (typeprøvning , ITT) X X X
Fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) X X X X X X
Yderligere prøvning af prøver udtaget på fabrikken X X X
EC overensstemmelseserklæring/ teknisk dokumentation X X X X X X
CE mærkning X X X X X X
Opgaver for det notificerede organ Førstegangsafprøvning (typeprøvning, ITT) X X X
Certificering af produktionskontrol (EC – Certifikat) X X X X
Overvågning af produktionskontrol X X X
Audittest af stikprøver X
Aktuel for vinduer og yderdøre er X X X

Uanset om der medvirker et ”notificeret organ”, skal du som producent selv sætte CE-mærket på varen eller på de medfølgende dokumenter.

Du skal udarbejde en overensstemmelseserklæring, hvor du skriver under på at kravene i produktstandarden er overholdt.

Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ellers kan den blive afvist på byggepladsen.

Det er desuden vigtigt, at der er overensstemmelse mellem CE-mærkningen og markedsføring af produkterne.