Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Markedsovervågning af Godkendt Til Drikkevand (GDV)

07.07.2015

Markedsovervågningen består af en informationskampagne, der gennemføres i samarbejde med de relevante brancheforeninger, på udvalgte hjemmesider og i fagblade. Derudover bliver der gennemført en række kontrolbesøg hos producenter, importører og distributører/forhandlere, det vil sige bl.a. grossister, designforretninger, byggecentre og internetforretninger. Kontrolbesøgene gennemføres i løbet af 2015. Virksomhederne udvælges repræsentativt og kontrolbesøgene fordeles ud over hele Danmark.

Kontrolbesøgene gennemføres som et uanmeldt besøg af Dansk Standard på vegne af Energistyrelsen. Kontrolbesøgene afrapporteres til Energistyrelsen, som varetager det videre sagsforløb over for virksomheden. Hvis det efter kontrolbesøget vurderes, at dokumentationen er i orden, afsluttes sagen. Hvis det derimod vurderes, at der mangler oplysninger i sagen fremsendes en partshøring, hvor Energistyrelsen beder virksomheden om at fremsende bemærkninger til afrapporteringen eller dokumentation for overholdelse af reglerne.

Hvad sker der efter besøget fra Markedsovervågningen?

Kontrolbesøgene dækker primært følgende udvalgte produkttyper, som er underlagt kravet om Godkendt Til Drikkevand (GDV), dertil hørende dråbemærkning og ommærkningskravet for sundhedsmæssigt VA-godkendte byggevarer:

  • Armaturer (køkken og håndvaske), herunder multifunktionelle armaturer (koldtvandsdelen)
  • Rør og fittings
  • Plastslanger.

Under kontrolbesøget foretages en gennemgang af produkternes GDV-mærkning (dråben), GDV-godkendelsen og markedsføringen.