Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Markedsovervågning af VA-området

25.08.2011

Markedsovervågningen vil bestå af en informationskampagne, der gennemføres i samarbejde med de relevante brancheforeninger og på udvalgte hjemmesider. Derudover vil der blive gennemført en række kontrolbesøg hos leverandører og forhandlere. Disse kontrolbesøg vil blive udvalgt på stikprøvebasis, og der gennemføres ca. 30 besøg.

Et kontrolbesøg vil blive gennemført som et uanmeldt interviewbesøg hos forhandleren eller leverandøren, som afrapporteres til Energistyrelsen. Styrelsen følger op på afrapporteringen over for virksomheden, enten i form af en partshøring, hvor styrelsen beder virksomheden om at fremsende bemærkninger til afrapporteringen eller dokumentation for overholdelse af reglerne, eller i form af en afslutningsskrivelse, hvis kontrolbesøget viser, at der ikke er behov for opfølgning fra Styrelsens side.

Besøgene vil blive gennemført i september og oktober måned 2011 og vil være fordelt geografisk over hele landet, både hos traditionelle forhandlere, livsstilsbutikker og internethandelssteder.

Kontrolbesøgene vil dække alle produkttyper, som er underlagt kravet om VA-godkendelse. Der vil være fokus på VA-mærkningen af produkterne, men også på de obligatoriske VA-godkendelser for vandbehandlingsanlæg. Kontrollen vil omfatte de produkter, den besøgte virksomhed forhandler, og gennemgangen vil omfatte både produkternes VA-godkendelser, VA-mærkningen og markedsføringen.