Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er omfattet af kravet om VA-godkendelse?

25.08.2011

I henhold til bygningsreglementets (BR10) kapitel 8.4.1, stk. 6 skal byggevarer, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. drikkevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007). En VA-godkendelse betyder, at byggevaren er testet for afgivelse af sundhedsfarlige stoffer, fx bly og cadmium, samt er godkendt og dermed lovligt kan indgå i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer.

Producenter, importører og forhandlere har pligt til at sikre sig, at deres byggevarer har en VA-godkendelse, inden de markedsføres og sælges i Danmark, jf. markedskontrolbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1075 af 10. november 2008).

VA-godkendelsesordningen indebærer i dag, at alle komponenter i kontakt med drikkevand (herunder vandfiltre) fra drikkevandsforsyningen og helt frem til det tilsluttede apparat (fx en kaffeautomat eller en espressomaskine) altid skal have en VA-godkendelse, når apparatet er tilsluttet drikkevandsforsyningen. Selve apparatet, herunder filtre inde i apparatet, som kommer i kontakt med drikkevandet, vil være omfattet af reglerne om sundhedsmæssige krav til materialer og genstande i kontakt med fødevarer. Som tidligere nævnt er dette blevet præciseret i den senest reviderede vejledning om VA-godkendelse af vandfiltre.

VA-godkendelsesordningen sikrer dermed, at forbrugeren ikke indtager farlige stoffer eller bakterier med vand – koldt som varmt – der har været igennem et drikkevandsfilter.

ETA-Danmark A/S udsteder VA-godkendelserne på vegne af Energistyrelsen. En oversigt over de produkter, som er henholdsvis underlagt og undtaget kravet om VA-godkendelse, fremgår af ETA-Danmark A/S´ hjemmeside. Her kan man læse mere om VA-godkendelsesordningen.