Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvordan foregår et kontrolbesøg?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager en række kontrolbesøg hos forhandlere, producenter, importører og på byggepladser. Disse besøg foretages af eksterne eksperter på vegne af styrelsen.

Under et kontrolbesøg interviewes virksomheden, som udleverer kopi af CE-mærkning og dokumentation eller Godkendt til drikkevand, og der vil blive taget billeder af både byggevaren og markedsføringen.
På baggrund af besøget udarbejdes en besøgsrapport, der danner baggrund for det videre sagsforløb.

Styrelsen kontrollerer byggevarerne for følgende:

  • Er varen CE-mærket/Godkendt til drikkevand?
  • Er mærkningen korrekt og indeholder den de oplysninger, den skal?
  • Er den nødvendige dokumentation udarbejdet?
  • Markedsføres byggevaren i overensstemmelse med den anvendelse, som varen er egnet til?

I nogle tilfælde vil en byggevare også udtages til egentlige laboratorietest. Her er formålet at undersøge, om oplysningerne om varens egenskaber er korrekte. Dette kan fx være i forhold til brand.

Styrelsen har mulighed for at pålægge producent eller importør at betale udgifterne, hvis prøvningen viser, at byggevaren er ulovlig, jf. BEK 688.