Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Kontrol af VA-godkendelser og VA-mærkning

25.08.2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011

Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til håndtering
af drikkevand er korrekt VA-godkendt og -mærket

VandhaneMarkedsovervågningen af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og at de erhvervsdrivende har styr på dokumentationen, så der opnås en fair konkurrence på markedet.

Dette materiale indgår i en informationsindsats, som har til formål at informere om de regler, der gælder på VA-området, og om den kommende kontrol og de konsekvenser, det kan have, hvis reglerne ikke overholdes. Informationsindsatsen gennemføres i samarbejde med brancheforeningerne på området.

I september og oktober måned vil Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Dansk Standard gennemføre kontrolbesøg, som vil rette sig mod hele området for obligatoriske VA-godkendelser og kontrol af de nye mærkningsregler, men der vil være særligt fokus på vandbehandlingsanlæg, hvor der er indført nye krav i foråret 2011.