Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Kontrol af undertagsprodukter

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i Bygningsreglementet (BR10), er deklareret.

Fritbærende undertagMarkedsovervågningen af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde. Samtidig er det vigtigt, at der er en fair konkurrence på markedet.

I juni og juli måned 2011 vil der være fokus på CE-mærkning af undertagsprodukter, som skal CE-mærkes efter de gældende standarder.

I juni måned vil Erhvervs- og Byggestyrelsen udsende informationsmateriale om de regler, der gælder på området, og om den kommende kontrol og de konsekvenser, det kan have, hvis reglerne ikke overholdes. Informationsmaterialet beskriver de forpligtelser, som der er i forbindelse med CE-mærkning af undertagsprodukter. Disse forpligtelser påhviler primært producenten. De efterfølgende led, fx forhandlere og entreprenører, har dog også et ansvar for, at undertagsprodukterne lever op til kravene.

Hvor gennemføres kontrollen af fritbærende undertagsprodukter?

Markedsovervågning af undertagsprodukter gennemføres hos byggemarkeder, tømmerhandlere, producenter og byggepladser. Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige steder i landet, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Kontrolbesøgene bliver fordelt ud over hele Danmark. Måske besøger vi dig!

Vi vil bede om at få dokumentation for CE-mærkningen, samt at undertagsprodukterne opfylder kravene i BR10.