Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Kontrol af røgalarmer

Energistyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) gennemførte i 2013 og 2014 i samarbejde med svenske og norske myndigheder en proaktiv markedskontrolindsats rettet mod røgalarmer omfattet af den harmoniserede standard EN 14604:2005/AC:2008, Røgalarmer.

Røgalarmer bliver betegnet som en byggevare og skal derfor CE-mærkes som alle andre byggevarer jf. byggevareforordningen.

Rapport om røgalarmindsatsen

Læs rapporten om røgalarmindsatsen 2013/2014 her

Kort om markedskontrollen af røgalarmer

Kontrolbesøgene var en del af den markedsovervågning, som Dansk Standard udførte på vegne af Energistyrelsen. Formålet med indsatsen var at kontrollere, om de produkter der bliver markedsført og solgt i Danmark, er sikre og sunde. Energistyrelsen skulle også sikre, at der var styr på dokumentationen, så der er en fair konkurrence på markedet.

Energistyrelsen undersøgte batteridrevne, eldrevne og serieforbundne røgalarmer. Herunder blev der set på:

  • Optiske røgalarmer
  • Ioniske røgalarmer
  • En kombination af optiske og ioniske røgalarmer.

Lovkrav til røgalarmer

Røgalarmer med elforsyning og batteribackup er den type røgalarmer, der rent lovmæssigt skal opsættes i almindelige boliger og sommerhuse ved nybyggeri.

Herudover stiller Sikkerhedsstyrelsen krav om, at der skal være røgalarmer i midlertidige overnatningslokaler, fx en skole, der bliver brugt til fodboldstævne.

Hvor gennemførtes kontrollen af røgalarmer?

Energistyrelsen besøgte byggemarkeder, tømmerhandlere, grossister, importører og detailhandlen.

De uanmeldte kontrolbesøg var fordelt ud over hele Danmark.