Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
RELEVANT MATERIALE

Kontrol af isoleringsprodukter af EPS

Energistyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2012.

Vi kontrollerer CE-mærkningen af de isoleringsprodukter af ekspanderet polystyren (EPS), du sælger eller anvender. Og om du har deklareret de egenskaber, der kræves i bygningsreglementet (BR10).

Markedsovervågningen af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde. Samtidig sikrer vi, at der er en fair konkurrence på markedet.

I juni og juli 2012 vil der være fokus på, at fabriksfremstillede isoleringsprodukter af EPS CE-mærkes efter den gældende standard.

I maj måned vil Energistyrelsen udsende informationsmateriale om de regler, der gælder på området, den kommende kontrol og de konsekvenser, det kan have, hvis du ikke overholder reglerne.

Informationsmaterialet beskriver de forpligtelser, der er i forbindelse med CE-mærkning af isoleringsprodukter af EPS. Disse forpligtelser påhviler primært producenten. Forhandlere og entreprenører har dog også et ansvar for, at isoleringsprodukterne lever op til kravene.

Hvor gennemføres kontrollen af isoleringsprodukter af EPS?
Markedsovervågning af EPS-isoleringsprodukterne gennemføres hos byggemarkeder, tømmerhandler, producenter og på byggepladser. Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige steder i landet, men vi udvælger ca. 15 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Kontrolbesøgene bliver fordelt ud over hele Danmark. Måske besøger vi dig!

Vi vil bede om at få dokumentation for CE-mærkningen, og for at EPS-isolerings-produkterne opfylder kravene i BR10.

Markedsovervågning i andre lande
Danmark har indgået en aftale med Østrig, Finland, Letland, Holland, Norge, Irland, Tyskland, Cypern og Sverige om at gennemføre markedsovervågning at EPS-isoleringsprodukter på nationalt niveau. Overvågningen vil være afsluttet i alle landene inden den 1. november 2012.

Resultaterne fra den fælles erfaringsopsamling vil indgå i tilrettelæggelsen af fremtidige overvågningskampagner.