Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Kontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand

28.08.2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører i efteråret 2017 en proaktiv markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand

Den proaktive markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand er gennemført.

Du kan læse den opsamlende rapport om den gennemførte kontrolindsats her.

Med bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 blev der pr. 1. juli 2016 indført nye regler for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Den 1. juli 2017 udløb de tidligere VA-godkendelser som dokumentation for byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber.

På denne baggrund gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i efteråret 2017 en markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand på det danske marked.

Styrelsen udfører den proaktive markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand med henblik på at sikre, at byggevarer af denne art, der markedsføres og sælges i Danmark, er lovlige.

Virksomheder, der markedsfører og sælger byggevarer i kontakt med drikkevand, skal i forbindelse med en markedskontrol på fyldestgørende vis kunne dokumentere, at byggevaren opfylder bekendtgørelsens krav om sundhedsmæssig dokumentation. Dokumentationen kan bestå af enten:

• en dansk GDV-godkendelse
• et tysk DVGW-certifikat
• en hollandsk ATA-godkendelse (Attest Toxicological aspects)/The Kiwa Water Mark
• en svensk typegodkendelse fra enten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Kiwa Sverige

Virksomhederne skal endvidere kunne etablere entydig sporbarhed fra certifikat eller godkendelse til byggevaren.

I forbindelse med markedskontrollen inddrager styrelsen brancheorganisationerne i informationsindsatsen.

Du kan læse mere om udløb af VA-godkendelser samt om reglerne for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand her (nyt vindue).