Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Hvilke krav er der til en permanent stålrampe, der placeres udendørs, således at der kan køres en varevogn op og ind i en fabrikshal via læsserampen?


En byggevare er i Byggevareforordningens artikel 2 defineret til at være :
»byggevare«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til bygværket

Den permanente stållæsserampe vurderes, at kunne opfylde definitionen på en byggevare.

Opfyldes definitionen som en byggevare, skal der være en harmoniseret standard at CE-mærke efter.

Konstruktioner der opfylder definitionen til en byggevare vil være omfattet af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, som er harmoniseret og medfører krav om CE-mærkning.