Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Er kreaturbokse til aflivning, kalvehytte, heste bokse samt stalddøre og vinduer i stål til hestestalde omfattet af EN1090?


Bærende konstruktioner i stål og aluminium til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger er dækket af EN 1090.

Det fremgår af bygningsreglementets kapitel 1.2 stk. 3, at jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger er dækket af bygningsreglementets krav mht. udførelse og dimensionering af bygningskonstruktioner i reglementets kapitel 4.1 og 4.2.

I kapitel 4.2 henvises til eurocodes for stål- og aluminiumskonstruktioner. Det fremgår af disse, at det forudsættes, at EN 1090 benyttes.

Bærende stål- og aluminiumskonstruktioner iht. EN 1090-1 har skulle CE-mærkes siden 01.07.2014.

Stål- og aluminiumskonstruktioner, der ikke er bærende eller, som er dækket af en anden harmoniseret standard, er ikke dækket af EN 1090. Dette fremgår af kapitel 1 i EN 1090-1, ligesom det fremgår af kommissionens FAQ spørgsmål #31, se http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

Dvs. at døre og vinduer ikke er dækket af EN 1090, men muligvis er dækket af:

EN 14351-1:2006+A1:2010 'Vinduer og døre â014 Produktstandard, ydeevneegenskaber â014 Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber' (Krav om CE-mærkning siden 01.02.2010)

EN 16034 'Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber' (CE-mærkning mulig fra 01.09.2016 og obligatorisk fra 01.09.2019).