Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Hvordan skal CPR art. 38 forstås i forhold til EN1090? Er det her opsplitningen imellem deklarationsmetode 2 Markedsovervågningen og deklarationsmetode 3 Byggemyndigheden skal findes?


De forskellige metoder, som man kan CE-mærke sin byggevare efter, når den dimensioneres til en given anvendelse, er beskrevet i Guidance Paper L 'Application and use of Eurocodes', http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/gpl.pdf. Det er disse metoder, der er basis for beskrivelsen i EN 1090-1 'Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter' anneks A og ZA.3.

Normalt vil produktion af produkter dækket af EN 1090-1 blive opfattet som en form for serieproduktion, idet der løbende laves ensartede processer, uanset at produkterne hele tiden varierer, og som hovedregel er individuelt tilpassede til en given anvendelse. Dette er også tilfældet for fx betonelementer og træspær, som i Danmark stort set altid er individuelt tilpassede det aktuelle byggeri. Disse produkters ydeevne deklareres også v.hj.a. metoderne beskrevet i Guidance Paper L, og er gengivet i de enkelte standarders afsnit ZA.3.

EU-Kommissionen arbejder med en mere præcis tolkning/forklaring af, hvornår artikel 38 kan finde anvendelse.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem deklarationsmetode 2 eller 3 og artikel 38.