Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Skal en færdigkøbt carport i alu købt maj 2013 som samlesæt være CE mærket? Carporten er leveret uden tekniske informationer og er bukket under for sneen


Stål- og aluminiumskonstruktionskomponenter til stål- eller og aluminiumcarporte er dækket af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, der er en harmoniseret standard.
Byggevarer dækket af en harmoniseret standard skal CE-mærkes senest fra overgangsperiodens udløb.

Overgangsperioden for CE-mærkning iht. EN 1090-1 udløb 1. juli 2014, så de varer, der er bragt på markedet før 1. juli 2014, skal ikke være CE-mærkede; men kan være det, idet overgangsperioden startede 1. januar 2011.
Dvs. jeres carport (eller stål-/alukonstruktionskomponenterne til den) indkøbt maj 2013 kan være CE-mærket; men skal ikke være det.

Carporte er bærende konstruktioner, uanset at der for mindre konstruktioner ikke er krav om indsendelse af statisk dokumentation til byggesagsbehandling hos kommunen. I bygningsreglementet, BR10, kapitel 4.2 stk. 7 angives: Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² kan udføres, uden at styrke og stabilitet er eftervist ved beregning. Som vejledning hertil angives: Bygningerne er stadig omfattet af kapitel 4.1. I kapitel 4.1 angives bl.a. (i stk. 2): Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.

Bygningsreglementet kan læses på http://bygningsreglementet.dk/