Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Er det kvalitetssikringsmateriale man udarbejder i stålproduktion (CE-mærket) gældende for montagen af stålet?


Læs hele svaret >
 
Kan et CE-mærke anvendes til bjælker i forskellige dimensioner, eller skal der være ét CE-mærke til hver enkelt stålbjælke?


Læs hele svaret >
 
Hvornår skal et pumpehus CE-mærkes? Og skal man adskille hus og indhold (pumper, rør, el) og så kun CE mærke installationen?


Læs hele svaret >
 
Skal redningsstiger til havne (til montage på kajanlæg) CE-mærkes?


Læs hele svaret >
 
Min bygherre siger, at de ståltrapper, han leverer, ikke skal ce-mærkes, fordi det er en unikatrappe. Er det korrekt?


Læs hele svaret >
 
Skal man CE-mærke et lille entretag bestående af stål eller aluminium "arme", som skrues ind i facadevæggen. Og pvc eller polikarbonatplader?


Læs hele svaret >
 
Hvilke krav er der til reparation af ståltrapper og faste gangbroer udført i stål, der er udført før kravene om CE-mærkning?


Læs hele svaret >
 
Skibscontainere udnyttes som boliger. Skal containerne CE-mærkes iht. gældende krav til bygningsstål? Eller skal containeren forstærkes med CE-mærket stål?


Læs hele svaret >
 
Alu-plader i 2 mm tykkelse der monteres i over 12 meters højde med skruer. er de omfattet af EN 1090?


Læs hele svaret >
 
I EN 1090-1 står at et FPC-system i overensstemmelse med kravene i EN ISO 9001 og specifikt tilpasset kravene i denne europæiske standard skal anses for at opfylde ovenstående krav (specifikke krav til FPC systemet). Betyder det at et firma, som har et certificeret ISO 9001 system må CE mærke iht EN 1090-1 eller anden standard som ISO 9001 systemet er tilpasset ?


Du har ret i, at EN 1090-1 skriver, at såfremt et ISO 9001 system er tilpasset kravene EN 1090-1, opfylder den kravene til FPC-systemet.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du skal levere CE-mærkede komponenter i henhold EN 1090-1, skal din FPC være certificeret af et certificeringsorgan, der er godkendt (notificeret) på europæisk plan.

Du kan finde en liste over disse certificeringsorganer på:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y

For andre harmoniserede standarder under Byggevareforordningen gælder det samme, at hvis standarden kræver AVCP system 1+, 1 eller 2+, så skal FPCén være certificeret af et godkendt (notificeret institut). Hvis standarden er placeret under system 3 eller 4 kræves ingen certificering.

 
Hvilke krav er der til en permanent stålrampe, der placeres udendørs, således at der kan køres en varevogn op og ind i en fabrikshal via læsserampen?


Læs hele svaret >
 
Kan en byggehandel udlevere stålbjælker på fixmål til tømrer og murere uden at byggehandlen er certificeret efter EN1090-1 og uden, at der medfølger et CE-mærkningsdokument?


Læs hele svaret >
 
Er kreaturbokse til aflivning, kalvehytte, heste bokse samt stalddøre og vinduer i stål til hestestalde omfattet af EN1090?


Læs hele svaret >
 
Hvis en virksomhed kun laver reparationer i form af svejsearbejde på byggepladsen - skal virksomheden så være certificeret eller kræver det blot viden om og efterlevelse af EN1090?


Læs hele svaret >
 
I projektoplæg henvises der ofte til at overfladebehandling skal udføres i henhold til en leverandørstandard. Må man angive dette i CE-mærkningen og ydeevnedeklarationen?


Læs hele svaret >
 
Hvordan skal CPR art. 38 forstås i forhold til EN1090? Er det her opsplitningen imellem deklarationsmetode 2 Markedsovervågningen og deklarationsmetode 3 Byggemyndigheden skal findes?


Læs hele svaret >
 
Skal en færdigkøbt carport i alu købt maj 2013 som samlesæt være CE mærket? Carporten er leveret uden tekniske informationer og er bukket under for sneen


Læs hele svaret >
 
Kan man CE-mærke den bærende konstruktion i skilte, som kan være op til 12 mtr høje? Vil det i så fald være nok at lave dem i EXC2?


Læs hele svaret >
 
Skal rullegitre og -jalousier til sikringsformål CE-mærkes efter byggevareforordningen. I så fald efter hvilken standard?


Læs hele svaret >
 
For at kunne deklarere (CE-mærke) iht. EN 1090-1, ZA.3.3, skal producenten så selv lave beregningerne iht. den gældende Eurocode, eller er det muligt at benytte en ekstern (godkendt) beregner?


Læs hele svaret >
 
Skal midlertidigt stål, der står i bygningen og afstiver en facade, der skal bevares, være CE-mærket efter EN 1090?

En byggevare skal CE-mærkes iht. byggevareforordningen, hvis den lever op til byggevareforordningens artikel 2, dvs. den er til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion, og har indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv. Varer der leveres til lande udenfor EU/EØS skal ikke CE-mærkes.

Hvis stålkonstruktionskomponenten ikke er til varig indbygning, skal den ikke CE-mærkes iht. byggevareforordningen.Læs hele svaret >
 
Er der kun krav om fremstilling efter EN1090, hvis en stålkonstruktion indgår i en konstruktion, der hører under bygningsreglementet??

Byggevareforordningen gælder både bygninger og anlægskonstruktioner, så det er ikke blot byggevarer til bygninger under bygningsreglementet, der skal CE-mærkes. Eksempelsvis skal skilteportaler henover en motorvej CE-mærkes iht. EN 1090-1.

Grundlæggende gælder, at en byggevare skal CE-mærkes iht. byggevareforordningen, hvis den lever op til byggevareforordningens artikel 2, dvs. den er til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion, og har indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv.

EU-kommissionen har udarbejdet en liste over konstruktioner og komponenter, der ikke er omfattet at EN 1090-1 og Byggevareforordningen.
Du kan finde denne liste på nedenstående link under FAQ nr. 31

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

 
Er ikke-medbærende gelændere på trapper og altaner omfattet af kravene i EN1090?

EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter gælder såvel bærende som ikke bærende konstruktioner, men mht. CE-mærkning er det kun bærende konstruktioner jf. anneks ZA.1.

Dvs. at ikke-bærende gelændre ikke skal CE-mærkes.

Bærende gelændere skal CE-mærkes, dvs. hvis de enten er medbærende eller er dækket af fx DS/EN 1991-1-1 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger afsnit 6.4 Vandret last på brystværn og skillevægge, der virker som rækværker eller anneks B Rækværk og brystværn i parkeringshuse. Lasterne fremgår af disse afsnit.

Betegnelsen non structural railings stammer fra den liste over konstruktioner og komponenter, der ikke er omfattet af EN 1090-1 som EU kommissionen har udarbejdet og som du kan finde som FAQ 31 via dette link:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

 
Findes der en harmoniseret standard som omfatter anvendelse af brugte stålcontainere som den bærende konstruktion i modulbyggede boliger?

Der findes ikke en harmoniseret standard, der specifikt finder anvendelse på brugte stålcontainere, der skal anvendes som den bærende konstruktion i modulbyggede boliger.

Stålkonstruktioner til fx boliger skal jf. bygningsreglementet kapitel 4 beregnes iht. eurocodesystemet herunder del 3, der omhandler stålkonstruktioner. Dette gælder naturligvis også konstruktioner baseret på containere.

 
Hvad er kravene til montørerne for at montere ce-mærket stål?

Generelt er der ingen specielle krav til montører af CE-mærket stål. Der gælder de samme krav som for andre montører af byggevarer.

Produkter dækket af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter (og andre standarder) skal CE-mærkes.

Hvis man konstruerer konstruktionskomponenter dækket af denne standard og bringer dem på markedet, skal produkterne CE-mærkes, og det vil sige, at fabrikanten skal certificeres.

 
Vi hører forskellige meldinger på arkivtiden for dokumentation for udførelsen af stålkonstruktioner til byggeri. Er det 5 eller 10 år, og hvoraf fremgår det?

Det fremgår af Byggevareforordningens artikel 11 stk. 2:
Fabrikanterne skal opbevare den tekniske dokumentation og ydeevnedeklarationen i ti år efter, at byggevaren er blevet bragt i omsætning.

Dvs. at normalt skal dokumentation opbevares i mindst 10 år; men hvis fx produktionen/de deklarerede værdier er baseret på en typeprøvningsrapport (tekniske dokumentation), skal denne opbevares i 10 år efter, at det sidste produkt baseret på denne er solgt. Dvs. hvis fx typeprøvningen er foretaget i 2009 og sidste produkt fremstillet på baggrund af denne bringes på markedet i 2016, skal typeprøvningsrapporten opbevares til og med 2026, dvs. ca. 17 år.

 
Skal saksegitre CE-mærkes? De bliver anvendt til tyverisikring og afskærming ved åbninger, foran døre og vinduer.
Byggevareinfo vurderer umiddelbart, at saksegitre foran vinduer og døre er dækket af den harmoniserede standard EN 13561:2004+A1:2008 Udvendige afskærmninger af vinduer og døre - Krav til ydeevne og sikkerhed. I kan læse standardens gyldighedsområde på https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M234716_attachPV.pdf og selv vurdere, om jeres produkt er dækket af standarden. Hvis et produkt er dækket af en harmoniseret standard under byggevareforordningen, skal det CE-mærkes iht. denne.
 
Kræves der statiske beregninger på simple konstruktioner som carporte, cykelskur, rygeskur, busskur, overdækning ved indgang m.m.?
I henhold til bygningsreglementet BR 10 kap. 4.2 stk. 10 gælder:
"Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² kan udføres, uden at styrke og stabilitet er eftervist ved beregning".
Man skal dog være opmærksom på, at man stadig skal opfylde de generelle konstruktionsmæssige krav, som findes i kap. 4.1., se http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id68/0/42
 
Hvis man ikke er godkendt til at lave bygningsstål i aluminium men har noget arbejde igang, skal man så stoppe med det eller må det færdiggøres?
Hvis din virksomhed ikke er certificeret til at kunne CE-mærke stålkomponenter i henhold EN -1090-1 vil du overtræde loven, hvis du leverer stålkomponenter til byggeopgaver.
Det har været et lovkrav siden 1. Juli 2014 at være certificeret til EN 1090-1, hvis virksomheden leverer stål- eller aluminuimskomponenter til byggeopgaver.
 
Hvordan CE-mærkes aluminiumsprofiler hjemtaget fra Kina til brug i Danmark? Er det nok at der er CE-mærke på papkassen med ca. 500 stk. eller skal de mærkes enkeltvis?

For at en byggevare skal CE-mærkes iht. byggevareforordningen, skal den bl.a. leve op til byggevareforordningens artikel 2, dvs. være til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion, og have indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv.

CE-mærkningen af de pågældende aluminiumsprofiler afhænger af anvendelsen.

I kan selv søge blandt de harmoniserede standarder på http://byggevareinfo.dk/gaeldendestandarder/0/18 om der er en relevant standard. Søgningen kan begrænses til forskellige grupper, vælg fx
Bærende metalkonstruktioner M120
Væg- og loftsbeklædninger M121
Vejudstyr M111
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer M110
Døre og vinduer M101
Tagdækningsmaterialer M122

I kan også søge med ord i http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:054:FULL&from=DA (fra side 80) (tryk CTRL + F og angiv søgeord)

Når I har fundet en relevant standard, kan dens dækningsområde (kapitel 1) ses gratis på https://webshop.ds.dk/da-dk/forside , hvis I blot skriver standardnummeret, søger på dette, og klikker på preview for den pågældende standard.

Hvis det viser sig, at aluminiumsprofilerne fra Kina er omfattet af byggevareforordningen (CPR), er den som sælger og markedsfører dem i EU at betragte som en "importør". I CPR artikel 2 stk. 21 angives, hvilke forpligtelser importøren har. Hvordan varen præcis skal CE-mærkes fremgår af den harmoniserede standard, der i givet fald kommer i spil (Annex ZA)

 
I tilfælde af at en kunde ikke ønsker et CE-mærket produkt, hvordan er vi så som certificeret virksomhed stillet? Må vi levere et sådan produkt baseret på erfaring?

For at en byggevare kan og skal CE-mærkes iht. byggevareforordningen, skal den bl.a. leve op til byggevareforordningens artikel 2, dvs. være til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion, og have indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv. Varer der leveres til lande udenfor EU/EØS, skal ikke CE-mærkes.

Hvis der ses bort fra løsningen med en ETA og eksport til lande uden for EØS, medfører dette, at bygningsstål, som er dækket af en harmoniseret standard og er til varig indbygning, skal CE-mærkes.

I må gerne producere andet end CE-mærket stål, men det, der hører under ovenstående definition (harmoniseret standard mv.), skal CE-mærkes.

Jeres kunder kan ikke vælge CE-mærke til eller fra, da dette er styret Byggevareforordningen og Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, BEK 688 af 17/06/2013.

Man kan CE-mærke produkter iht. EN 1090-1, uden at der foreligger beregninger. Det fremgår af standardens anneks ZA, at der er flere metoder. Fx kræver metoderne beskrevet i afsnit ZA.3.2 ingen beregning, men ofte vil brugeren skulle benytte en beregning for at kunne anvende produktet.

I bør undersøge, om der i jeres certifikat er begrænsninger for (overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol), hvilke metoder I kan benytte.

 
Skal EN 1090-2 efterleves i forhold til fremstilling af konstruktioner til en badebro?

Byggevareinfo vurderer, at en badebro er at betragte som en anlægskonstruktion og dermed skal konstruktionskomponenterne CE-mærkes iht. EN 1090-1.

Kravet om CE-mærkning gælder dog kun konstruktioner til varig indbygning, så hvis broen tages op og ned afhængigt af sæsonen, skal den ikke CE-mærkes iht. EN 1090-1.

 
Jeg er i tvivl om, hvilken dokumentation en bygherre kan kræve i forbindelse med EN 1090-1. Ydelseserklæring og CE mærke - ja, men jeg kan ikke se, at EN 1090-1 giver svaret på, om der er en "standard" dokumentation

Iht. byggevareforordningen og Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer (BEK 688 fra 2013), skal fabrikanten med produkter til det danske marked levere:

- CE-mærke på dansk eller engelsk
- Ydeevnedeklaration på dansk eller engelsk
- Brugsanvisning på dansk
- Sikkerheds information på dansk.

Indhold og form af CE-mærke og ydeevnedeklaration afhænger af, hvilken metode der benyttes til at CE-mærke produktet, idet der beskrevet flere metoder i afsnit ZA.3 i EN 1090-1 .

Der er ikke som sådan krav om en standarddokumentation ud over ovenstående.

Byggevareinfo kan ikke gå ind i, hvad bygherre og fabrikant måtte aftale af yderligere krav.

 
En bygherre har sendt mig en tegning af bygningsdele i stål, men beder mig som producent stå inde for, at delene er dimensioneret korrekt statisk. Til det formål anvender jeg et rådgivende ingeniørfirma. Hvilken deklarationsmetode skal anvendes ved CE-mærkningen af delene?

Vi går ud fra, at du er certificeret iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter. I bør være opmærksom på, at der i jeres certifikat kan være begrænsninger for, hvilke måder I må CE-mærke jeres produkter. Det forudsætter fx, at I har tilstrækkelig kompetencer indenfor statik, for at I kan CE-mærke med jer selv som projekterende.

De forskellige måder, I kan CE-mærke på, fremgår af anneks ZA, afsnit 3, i EN 1090-1. Der er mange nuancer, der er beskrevet i indledning til hver af underafsnittene, som I bør sætte jer ind i og vælge ud fra.

Hvis det er jer, der foretager den statiske dimensionering, er det metoden beskrevet i ZA.3.3.

 
Kan ordrer, der optages i EXC. 3 og 4, foretages af en ekstern svejseingeniør, der antages fra gang til gang?

I EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, henvises til EN/ISO 14731 Svejsekoordination - Opgaver og ansvarsforhold, mht. svejsekoordinator. Det fremgår af EN/ISO 14731, pkt 4.2 at:

Svejsekoordination kan uddelegeres til en underleverandør. Men overensstemmelse med denne internationale standard forbliver producentens ansvar.

Generelt er der ikke noget til hinder for at have underleverandører til en række funktioner; men underleverandørerne skal vurderes, og ansvaret forbliver fabrikantens.

 
Skal krankørebaner, som er de bjælker ude i siden traverskranen kører på, normalt fastgjort til bygningen og regnet efter Eurocode, være CE mærket iht. EN 1090 ?

For at en byggevare skal kunne CE-mærkes, skal den bl.a. leve op til Byggevareforordningens artikel 2, dvs. være til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion og have indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv.

Det er korrekt, at der i FAQ-nr. 31 på http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm på listen over komponenter, der ikke skal CE-mærkes, er angivet Structural components for the moving parts of cranes.

Byggevareinfo vurderer, at på ovenstående baggrund skal kranbaner ikke CE-mærkes iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter. Dette ændrer dog ikke ved, at konstruktionen kan udføres iht. EN 1090-serien.

 
Er det tilstrækkeligt med et 3.1 stålcertifikatet til strækmetal?

Tak for din henvendelse.

Det afhænger af anvendelsen af det pågældende strækmetal, hvilket ikke er oplyst.

Krav om CE-mærkning af konstruktionskomponenter iht. EN 1090-1 gælder kun for bærende konstruktioner og kun konstruktionskomponenter dækket af EN 1090-1.

Hvis strækmetallet ikke er en del af den bærende konstruktion, vil det ikke være dækket af krav om CE-mærkning.

 
Er fabrikationen af vindmølletårne (Offshore/Onshore) omfattet af kravene til CE-mærkning iht. EN 1090-1? Og forholder det sig ligeledes med fabrikation af selve nacellen?

Vindmølletårne (hverken onshore eller offshore) er dækket af kravet om CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen og EN 1090-1, ligesom nacellen heller ikke er det.

CEN (den europæiske standardiserings organisation) er i samarbejde med kommissionen ved at udgive guideline om EN 1090-1's dækningsområde og krav om CE-mærkning.

Indtil denne er på plads har EU-kommissionen udarbejdet FAQ nr. 31 over produkter, der ikke skal CE-mærkes i henhold til EN 1090-1:

Note:Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.

FAQ 31 og den tilhørende liste finder du på http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

 
Er stålsilo'er underlagt CE-mærkning iht. EN 1090? Siloen er jo typisk konstrueret med adgangsveje, lejdere, rapo'er m.m.
Hele stålsiloen eller konstruktionskomponenter til stålsiloer er dækket af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, jf. standardens dækningsområde der kan ses gratis på https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M261100_attachPV.pdf i kapitel 1.  
Skal man CE-mærke aluminiumsprofiler til fastholdelse af transparante tagplader (EN 16153). Her tænkes på EN 1090 i eksempelvis en udestue med trækonstruktion?

Aluminiumsprofiler
Umiddelbart vurderes det, at aluminiumsprofilerne hører under den harmoniserede standard EN 15088 Aluminium og aluminiumlegeringer - Konstruktionsprodukter til bygningsarbejde - Tekniske betingelser for inspektion og levering og skal CE-mærkes iht. denne. Standardens gyldighedsområde kan ses gratis på https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M200963_attachPV.pdf . Byggevareinfo har dog ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne vurdere dette nærmere.

Carporte
Stålkonstruktionskomponenter til carporte skal CE-mærkes iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, bl.a. fordi carporte er bærende konstruktioner, uanset at der for mindre konstruktioner ikke er krav om indsendelse af statisk dokumentation til byggesagsbehandling. I bygningsreglementet, BR10, kapitel 4.2 stk. 7 angives: "Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² kan udføres, uden at styrke og stabilitet er eftervist ved beregning." Som vejledning hertil angives: "Bygningerne er stadig omfattet af kapitel 4.1." I kapitel 4.1 angives bl.a. (i stk. 2) "Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger."

 
Skal jeg som leverandør af cykelstativer og overdækninger CE-mærke mine produkter og i givet fald efter hvilke standarder?

Hvis en byggevare skal CE-mærkes, skal den enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assesment/Approval). En ETA er noget fabrikanten selv søger, så hvis ikke I har søgt om dette, er det ikke aktuelt.

Mht. harmoniserede standarder, så findes der ikke en harmoniseret standard for cykelstativer. Man kunne overveje, om den harmoniserede standard EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter dækker cykelstativer; men det fremgår af EU-kommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm under FAQ nr 31, at " Traditional craft type and non-structural components (e. g. blacksmith making weather cocks, letter", dvs. oversat til dansk "Traditionelle håndværksprodukter og ikke-bærende komponenter (f.eks smedefremstillet vejrhaner , postkasser, cykelstativer , hegn)" er ikke dækket af kravet om CE-mærkning.

Mht. overdækningerne så er der ikke en specifik harmoniseret standard for overdækninger. Men hvis overdækningen udføres som en stålkonstruktionen, vil den være dækket af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, og skal CE-mærkes iht. denne. Der kan endvidere være krav til CE-mærkning af de benyttede delmaterialerne, fx hvis der benyttes ståltag, vil dette formentlig være dækket af EN 14782 Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning - Produktspecifikation og krav.

Tilsvarende kan der være krav til delmaterialerne, hvis det er en trækonstruktion, som fx træbaserede plader iht. den harmoniserede standard EN 13986 Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning; men der er ikke krav om, at I leverer en CE-mærket konstruktion.

Det vil dog bero på en konkret vurdering, om overdækningen er så stor, at det får en egentlig bygningsmæssig karaktér og derfor skal behandles som en bygning eller anlægskonstruktion.

 
Skal en stålramme til et generatoranlæg, som er placeret i en container, CE-mærkes eller skal den produceres efter eurocodes 3. Rammen er jo placeret i en flytbar form for bygning eller?
Som du beskriver den ramme, du skal fremstille, er det vores vurdering, at den ikke skal CE-mærkes i henhold til Byggevareforordningen og EN 1090-1, men derimod hører sammen med "maskinen".  
Findes FAQ 31 angående områder, der ikke er omfattet af krav om CE-mærkning iht. EN 1090-1 på dansk?

På nuværende tidspunkt har byggevareinfo.dk ikke kendskab til en dansk oversættelse af listen. Vi vil anbefale, at du jævnligt besøger EU-kommissionens hjemmeside og tjekker FAQ 31

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

På linket til FAQ 31 listen ser det ud til, at der er oversættelser på vej, men vi kan på nuværende tidspunkt kun få den engelske version frem.

 
Skal en "Fabrikant" af en HEB bjælke, som anvendes i et byggeri til at bære en etage, CE-mærke denne iht. EN 1090 eller er mærkningen i henhold til den oprindelige standard tilstrækkelig?

For stålprofiler, der udelukkende afkortes f.eks. ved koldsavning, kræves der ikke certificering i henhold til EN 1090-1.

Den oprindelige CE-mærkning er tilstrækkelig.

 
Skal alu-carporte fra Kina CE-mærkes efter reglerne i EN 1090-1? Er det producenten eller importøren, der skal CE-mærke? Skal der udarbejdes og medleveres ydeevnedeklaration til kunderne?

Med reference til de nummererede spørgsmål, følger nummererede svar.

Alucarporte skal CE-mærkes ligesom stålcarporte. Mht. CE-mærkningen er der flere muligheder for, hvem der står for den.
Fabrikanten i et tredje land (dvs. udenfor EU fx i Kina) kan vælge at stå for det.
Importøren til EU kan også vælge at gøre det. I så fald påtager importøren sig fabrikantens ansvar.
Hvis importøren gør varen tilgængelig for flere i EU, vil det være importøren, der skal CE-mærke, hvis ikke fabrikanten har gjort det.
Hvis I CE-mærker produktet, påtager I jer fabrikantansvaret og skal sikre, at alle krav er overholdt.

Der skal udarbejdes og leveres ydeevnedeklarationer for alu-carporte ligesom for stål-carporte uanset, hvor de er produceret og kravene til produktionsstyringen (FPC) er også de samme, dvs. henholdsvis EN 1090-2 eller EN 1090-3.