Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Hvad indeholder Byggevareforordningen (CPR)?

Skal alle byggevarer CE-mærkes?

Alle de byggevarer, der bringes på markedet, som der er udarbejdet en harmoniseret standard for og hvor overgangsperioden er udløbet skal CE-mærkes.

Byggevareforordningen (CPR) bygger videre på den gruppe af harmoniserede standarder (hEN), der er planlagt og udarbejdet under Byggevaredirektivet (CPD). På bygggevareinfo.dk kan du se listen over de harmoniserede standarder.

Byggevareforordningen (CPR) indeholder den samme mulighed som Byggevaredirektivet (CPD) for at få udarbejdet en frivillig CE-mærkning på basis af en ETA (European Technical Assessment).

Byggevareforordningen (CPR) indeholder også det samme system for attestering af overensstemmelse, det kaldes blot ”Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnes konstans - AVCP-skemaet”, men har samme niveauer for medvirken af ”notificerede organer”.