Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA)?

16.09.2014

En Europæisk Teknisk Vurdering (ETA) er en vurdering og beskrivelse af ydeevnen for et bestemt produkt og ETA’en er grundlaget for at kunne udarbejde en ydeevnedeklaration og CE mærke byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

ETA’en er frivillig og er specielt rettet mod innovative og/eller komplekse byggeprodukter eller byggesystemer.

ETA’en beskriver egenskaberne for et specifikt produkt, fra en specifik producent til en specifik anvendelse og forholder sig til én eller flere af de 7 grundlæggende krav, som er beskrevet i Byggevareforordningen. Det er fabrikanten, som fastlægger hvilke egenskaber, der skal omfattes af ETA’en.

Den Europæiske Tekniske Vurdering udarbejdes på grundlag af Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD) og kan udstedes for områder, produkter og konstruktioner, der ikke allerede er eller i nærmeste fremtid vil blive omfattet af en harmoniseret standard. Det betyder, at ETA’er kan omfatte nye materialer og områder, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige samt komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.

Enhver fabrikant, også hjemmehørende uden for Fællesskabet eller hans agent i Fællesskabet på hans vegne, kan ansøge om en Europæisk Teknisk Vurdering.

Du kan får mere information ved henvendelse til ETA-Danmark.

Læs mere om formatet for den europæiske tekniske vurdering af byggevarer (PDF).