Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
English
 

Standarder i horisonten

Søg i listen med fritekst søgning eller efter bestemte standardgrupper

Det er herunder muligt at søge på en gruppe af byggevarer
eller benytte fritekstfeltet. Funktionerne kan kombineres.

Denne liste viser, hvilke standarder, der er under udarbejdelse. på europæisk plan.

Listen giver dig mulighed for i god tid at forberede dig på kommende CE-mærkning. Titlerne på de enkelte standarder er på engelsk, da de endnu ikke findes på dansk.

Ved at klikke på den enkelte standard, vil du under 'Kommentar' kunne se, hvor langt i beslutningsprocessen den er nået. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige, hvornår CE-mærkningen bliver obligatorisk.

Beslutningsprocessen er her (noget simplificeret) opdelt i tre faser:

  1. Udkast til standard - evt. udkast i høringsfase
  2. Færdigt udkast til standard under vedtagelse
  3. Vedtaget, men ikke offentliggjort af Kommissionen

Gå til Gældende standarder
Gå til Snart gældende standarder

Gruppe: Standardnummer: Standard:
Armeret stål - M115 EN 10138-01 Prestressing steels - Part 1: General requirements
Armeret stål - M115 EN 10337 Zinc and zinc alloy coated prestressing steel wires and strands
Armeret stål - M115 EN 10348-01 Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel - Part 1 General
Armeret stål - M115 CEN WI EC019025 Corrosion resistant reinforcing steels
Armeret stål - M115 EN 10340-02 Steel castings for structural uses – Part 2: Technical delivery conditions
Armeret stål - M115 EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
Armeret stål - M115 ECISS TC 19 SC 2 N 574 Prestressing steels - Protected and sheathed strands for prestressing - Part 1: General
Armeret stål - M115 EN 10340-01 Steel castings for structural uses – Part 1: General
Armeret stål - M115 CEN WI EC104031 Corrosion resistant reinforcing steels
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 EN 1504-08 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 EN 16622 Hydraulic silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 CEN WI 00104341 Hydraulic silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 EN 1504-08 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse
Byggevarer i kontakt med drikkevand - M136 CEN WI 00165208 Flexible couplings - Part 1: Performance requirements
Bærende metalkonstruktioner - M120 EN 10248-01 Hot-rolled steel sheet piling - Part 1: Technical delivery conditions
Bærende metalkonstruktioner - M120 EN 10249-01 Cold formed steel sheet piling - Part 1: Technical delivery conditions
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 EN 16351 Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 EN 14732 Timber structures - Prefabricated structural wall, floor and roof elements - Requirements
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 CEN WI 00124113 Timber structures - Prefabricated structural wall, floor and roof elements - Requirements
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 EN 15497 Finger jointed structural timber - Performance requirements and minimum production requirements
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 CEN WI 00124118 Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
Cement - M114 EN 13282-02 Hydraulic road binders - Part 2 : Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria of normal hardening hydraulic road binders
Cement - M114 EN 13282-01 Hydraulic road binders - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of rapid hardening hydraulic road binders
Døre og vinduer - M101 EN 1906 Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test methods
Døre og vinduer - M101 EN 15685 Building Hardware - Locks and latches - Multipoint locks and their locking plates - Requirements and test methods
Døre og vinduer - M101 CEN WI 00033360 Building hardware - Single swing spring hinge closing devices - Requirements and test methods
Døre og vinduer - M101 EN 15887 Building hardware - Uncontrolled Door Closing Devices for single action doors - Requirements and test methods
Døre og vinduer - M101 EN 14351-02 Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 2: Indvendige døre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber
Døre og vinduer - M101 EN 13637 Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
Døre og vinduer - M101 CEN WI 00033380 Windows, pedestrian doorsets and Industrial, commercial and garage doors - Product standard, performance characteristics - Resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
Døre og vinduer - M101 EN 16034 Windows, pedestrian doorsets and Industrial, commercial and garage doors - Product standard, performance characteristics - Resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
Døre og vinduer - M101 EN 16361 Powered pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing and hinged type, initially designed for installation with power operation without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
Døre og vinduer - M101 EN 13633 Building hardware - Electrically controlled panic exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 13823 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 CEN WI 00191287 Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and water spray systems – Part 12 Sprinkler pumps
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-26 Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Point fire detectors using carbon monoxide sensors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-27 Fire detection and fire alarm systems - Part 27: Duct smoke detectors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12259-08 Fire protection - Components for automatic sprinkler systems - Part 8: Pressure switches
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 15871 Ventilation for buildings - Fire resisting duct sections
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-30 Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12101-09 Smoke and heat control systems - Part 9: Control panels
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12259-09 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge valve assemblies
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-29 Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-28 Fire detection and fire alarm systems - Part 28: Non-resettable (digital) line-type heat detectors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12259-12 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12416-01 Faste brandbekæmpelsessystemer - Pulversystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder for komponenter
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 12416-02 Faste brandbekæmpelsessystemer - Pulversystemer - Del 2: Beregning, udførelse og vedligeholdelse
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 13565-01 Faste brandbekæmpelsessystemer - Skumsystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til komponenter
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-31 Fire detection and fire alarm system - Part 31 Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 CEN WI 00072097 Fire detection and fire alarm systems - Part 30 Multi-sensor fire detections - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 50291-01 Elektriske apparater til påvisning af carbonmonoxid i boliger - Del 1: Prøvningsmetoder og ydeevnekrav
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 CEN WI 00191238 Residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 1568-01 Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 1: Specifikationer for middelekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 1568-02 Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 2: Specifikationer for højekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 1568-03 Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 3: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 1568-04 Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 4: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der er blandbare med vand
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 CEN WI 00191224 Components for sprinkler and water spray systems - Part 13 Pump sets
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 EN 54-22 Fire detection and fire alarm system - Part 22: Resettable line type heat detectors
Geotextiler - M107 EN 13252 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved drænsystemer
Geotextiler - M107 EN 16994 Clay Geosynthetic Barriers – Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures)
Geotextiler - M107 EN 16993 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of storage lagoons, secondary containment (above and below ground) and other containment applications for chemicals, polluted water and produced liquids
Geotextiler - M107 EN 13265 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved deponeringsanlæg til flydende affald
Geotextiler - M107 EN 13257 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved deponeringsanlæg til fast affald
Geotextiler - M107 EN 13256 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved konstruktion af tunneler og undergrundskonstruktioner
Geotextiler - M107 CEN WI 00189172 Geosynthic Barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of underground structures (other than tunnels)
Geotextiler - M107 CEN WI 00189202 Geosynthic barriers - Characteristics required for use in the construction of storage lagoons, secondary containment (above and below ground) and other containment applications for chemicals, polluted water and produced liquids
Geotextiler - M107 EN 13249 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved anlæg af veje og andre trafikerede arealer (undtagen jernbaner og indbygning i asfaltlag)
Geotextiler - M107 EN 13250 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved konstruktion af jernbaner
Geotextiler - M107 EN 13251 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved jordarbejder, fundamenter og støttekonstruktioner
Geotextiler - M107 EN 13253 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved erosionssikring (kystværn, beklædning af bredden)
Geotextiler - M107 EN 13254 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved konstruktion af reservoirer og dæmninger
Geotextiler - M107 EN 13255 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krævede egenskaber til brug ved konstruktion af kanaler
Glas - M135 EN 16477-02 Glass in building - Painted glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity
Glas - M135 EN 15681-02 Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Gulve og belægninger - M119 EN 17009 Flooring of lignified materials other than wood – Characteristics, evaluation of conformity and marking
Gulve og belægninger - M119 EN 16954 Agglomerated stone – Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external)
Gulve og belægninger - M119 CEN WI 00175162 Flooring of lignified material other than wood - Product characteristics, evaluation of conformity and marking
Gulve og belægninger - M119 CEN WI 00246108 Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external)
Klæbestoffer - M127 EN 12004-01 Klæbestoffer til keramiske fliser - Del 1: Krav, overensstemmelsesvurdering, klassifikation og betegnelser
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 EN 13566-03 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements
Membraner - M102 EN 13238 Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for
Membraner - M102 EN 14891 Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation
Murværk - M116 EN 846-09 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk - Del 9: Bestemmelse af bøjningsmodstand og forskydningsmodstand i overliggere
Murværk - M116 EN 772-05 Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 5: Bestemmelse af opløseligt saltindhold i teglbyggesten
Murværk - M116 EN 1015-12 Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 12: Bestemmelse af vedhæftningsevnen for hærdnede pudsmørtler på underlag (udvendige og indvendige pudslag)
Murværk - M116 CEN WI 00125170 Blocks for floor systems
Præfabrikerede betonprodukter - M100 EN 12602 Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-01 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Fittings with ends for capillary
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-02 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Fittings with compression ends for use
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-05 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Fittings with short ends for capillary
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13349 Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15015 Plastics piping systems - Systems for hot and cold water not intended for human
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15266 Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating pressure
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15389 Industrial valves - Performance characteristics of thermoplastic valves when used as
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 295-07 Vitrified clay pipes and fitting and pipe joints for drains and sewers - Part 7: Requirements for
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15012 Plastics piping systems - Soil and waste discharge systems within the building structure -
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15014 Plastics piping systems - Buried and above ground systems for water and other fluids under
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 295-01 Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 1: Requirements
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 295-04 Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 4: Requirements
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 295-05 Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 5: Requirements
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 14636-01 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible joints
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15013 Plastics piping systems - Non-pressure drainage and sewerage systems buried in ground - Performance characteristics for pipes, fittings and their joints
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15070 Elastomeric packed metallic stripwound safety gas hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15724 Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Secondary containments used with tanks complying with EN 13341 - Requirements and test methods
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 809 Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 10253-05 Butt-welding pipe fittings - Part 5: Wrought austenitic and austeniticferritic (duplex) stainless steels for use as construction products
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12573-01 Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 1: General principles
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 295-06 Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 6: Requirements for vitrified clay manholes
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12514-01 Dele til forsyningssystemer til apparater med flydende brændstof - Del 1: Sikkerhedskrav og prøvninger - Terminologi, generelle krav
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12514-02 Dele til forsyningssystemer til apparater med flydende brændstof - Del 2: Sikkerhedskrav og prøvninger - Fremføringspumper, kontrol og sikkerhedsudstyr, drift
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12514-03 Dele til forsyningssystemer til apparater med flydende brændstof - Del 3: Sikkerhedskrav og prøvninger - Ventiler og målere
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12514-04 Dele til forsyningssystemer til apparater med flydende brændstof - Del 4: Sikkerhedskrav og prøvninger - Ledningsrør og komponenter i rør
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13616-01 Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels - Part 1: Mechanical overfill prevention devices (Type A)
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13616-02 Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels - Part 2: Electrical overfill prevention devices (Type B)
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-03 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3 Fittings with compression ends for use
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-04 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4 Fittings combining other end connections with capillary or compression ends
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12285-01 Workshop fabricated steel tanks - Part 1 Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 10242 Threaded pipe fitting in malleable cast iron
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 10284 Malleable cast iron fittings with compression ends for polyethylene (PE) piping systems
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 10305-05 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 5: Welded and cold sized square and rectangular tubes
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13160-02 Leak detection systems - Part 2 Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13160-03 Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13160-04 Leak detection systems - Part 4: Requirements and test/assessment methods for sensor based leak detection systems
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13160-07 Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for leak detection linings
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 13160-05 Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15012 Plastrørsystemer - Systemer til afløb i bygninger - Ydeevne af rør, formstykker og samlinger
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15015 Plastrørsystemer - Systemer til varmt og koldt vand, der ikke er beregnet til drikkevand - Ydeevnekarakteristikker for rør, fittings og deres samlinger
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15266 Rørsystemer i bygninger - Rustfri stålrør, der er bøjelige, riflede og til gas med et driftstryk op til 0,5 bar
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 15389 Industriventiler - Ydeevneegenskaber for termoplastiske ventiler anvendt som konstruktionsprodukter
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 16397-02 Fleksible sammenkoblinger - Del 2: Materialer og dimensioner for fleksible sammenkoblinger af metal
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 CEN WI EC 110229 Umbrella EN for EN 10242, EN 10284 and EN 10344 Buried and above ground piping components for fluids - Requirements and test/assessment methods for fittings made of malleable cast iron
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 12285-03 Workshop fabricated steel tanks - Part 3 Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buidings
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 CEN WI 00266018 Static thermoplastic tanks with secondary containment for the above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene or rotationally moulded polyethylene tanks or anionically polymerized polyamide 6 tanks with secondary containments made of steel, or blow moulded polyethylene or rotationally moulded polyethylene or anionically polymerized polamide 6 secondary containments - Requirements and test methods
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-20 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20 Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting informations
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-06 Copper and copper alloys – Plumbing fittings – Part 6: Push-fit fittings
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-07 Copper and copper alloys — Plumbing fittings — Part 7: Press fittings for metallic tubes
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 1254-08 Copper and copper alloys – Plumbing fittings – Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 EN 549 Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
Skorstene - M105 EN 16475-02 Chimneys – Accessories – Part 2: Chimney fans – Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 14471 Skorstene - Systemskorstene med plastforinger - Krav og prøvningsmetoder
Skorstene - M105 EN 16475-06 Chimneys – Accessories – Part 6: Access components – Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 16497-02 Skorstene - Beton skorstene - Del 2: Balancerede aftræk
Skorstene - M105 EN 16475-03 Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators and standstill opening devices - Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 16497-01 Skorstene - Systemskorstene af beton - Del 1: Ikke-balancerede aftræk
Skorstene - M105 EN 16475-07 Chimneys - Accessories - Part 7: Rain caps - Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 1457-02 Chimneys - Clay ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 1457-01 Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
Skorstene - M105 EN 525 Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
Solenergi - M369 EN 12975-02 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods
Solenergi - M369 EN ISO 22975-01 Solar Energy - Collector components and materials - Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance
Solenergi - M369 EN 12975 Thermal solar systems and components - Solar collectors - General requirements
Solenergi - M369 EN ISO 22975-02 Solar Energy - Collector components and materials - Part 2: Heat-pipe for evacuated tubes - Durability and performance
Spildevand - M118 EN 124-06 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of Polypropylene (PP), Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD), Polyethylene (PE) or Polyvinyl-chloride (PVC-U)
Spildevand - M118 EN 124 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type
Spildevand - M118 EN 12566-06 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
Spildevand - M118 EN 124-05 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite
Spildevand - M118 EN 124-04 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete
Spildevand - M118 EN 124-03 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 3: Gully tops and manhole tops made from steel or aluminium alloy
Spildevand - M118 EN 124-02 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron
Stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler - M443 EN 50575 Stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler - Kabler til generel anvendelse inden for byggeri og anlæg med krav til reaktion ved brand
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16977 Thermal insulation products for buildings – Factory made calcium silicate (CS) products – Specification
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 14315-01 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) system before installation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 14318-01 Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) system before installation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 14319-01 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed Specification for the rigid foam dispensed system before installation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 14320-01 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed Specification for the rigid foam spray system before installation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 15101-01 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose - fill cellulose products - Part 1: Specification for the products before installation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16069 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af polyethylene skum (PEF) - Specifikation
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16025-01 Themal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16447 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculit (EV) products - Specification
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16491 Thermal insulation products for buildings - Factory made composite products - Specification
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 15701 Læder - Prøvninger af farveægthed - Farveægthed ved migrering til blødgjort polyvinylchlorid
Termiske isoleringsprodukter - M103 CEN WI 00088357 Thermal insulation products for buildings - Factory made reflective insultaion products (RI) - Specification
Termiske isoleringsprodukter - M103 EN 16863 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabrikslavede reflekterende isoleringsprodukter (RI) - Specifikation
Tilslag - M125 EN 13055 Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications
Tilslag - M125 EN 16236 Vurdering af tilslags overensstemmelse - Førstegangsprøvning og fabrikkens egen produktionskontrol
(Tom) EN 10344 Malleable cast iron fittings with compression ends for steel pipes
(tom) CEN WI 00127293 Fire resistance tests for Cavity Barriers
Træbaserede plader - M113 EN 312 Particleboards - Specifications
Varmeapparater - M129 EN 16510-02-02 Residential solid fuel burning appliances - Part 2-2 Inset appliances including open fires
Varmeapparater - M129 CEN WI 00295020 Residential heating appliances fired by solid fuel - Room sealed appliances - Requirements and test methods
Varmeapparater - M129 EN 16510-02-03 Residential solid fuel burning appliances - Part 2-3 Cookers
Varmeapparater - M129 EN 16510-02-01 Residential solid fuel burning appliances - Part 2-1 Roomheaters
Varmeapparater - M129 CEN WI 00295032 (prEN 16510) Residential solid fuel burning appliances - Part 2-5 Slow Heat Release Appliances
Varmeapparater - M129 EN 16510-02-05 Residential solid fuel burning appliances - Part 2-5 Slow heat release appliances
Varmeapparater - M129 EN 16510-02-04 Residential solid fuel burning appliances - Part 2-4 Independent boilers fired by solid fuel. Nominal heat output up to 50 kW
Vejmaterialer M124 EN 16333 Slurry surfacing - Specification for airfields
Vejmaterialer M124 EN 13108-09 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Bituminous mixture for Ultra-thin layer Asphalt Concrete (UTLAC)
Vejmaterialer M124 EN 13924-02 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 2: Multigrade paving grade bitumen
Vejmaterialer M124 EN 13587 Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous
Vejmaterialer M124 EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer
Vejmaterialer M124 CEN WI 00254157 Flexible sheets for waterproofing - Synthetic sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics
Vejmaterialer M124 EN 13924-01 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 1: Hard paving grade bitumens
Vejudstyr - M111 EN 1871 Road marking materials - Physical properties
Vejudstyr - M111 EN 1424 Road marking materials - Premix glass beads
Vejudstyr - M111 EN 1790 Road marking materials - Preformed road markings
Vejudstyr - M111 EN 12966 Road vertical signs - Variable message traffic signs
Vejudstyr - M111 EN 1317-06 Road restraint systems - Pedestrian restraint systems - Part 6: Pedestrian Parapet
Vejudstyr - M111 EN 1317-08 Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers
Væg- og loftsbeklædninger - M121 EN 16240 Light transmitting flat solid polycarbonate (PC)sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
Væg- og loftsbeklædninger - M121 CEN WI 00128126 prEN 12326-3 Schist and schistose stone types for discontinuous roofing - Requirements and test methods
Væg- og loftsbeklædninger - M121 EN 12326-03 Schist and schistose stone types for discontinuous roofing - Requirements and test methods
Væg- og loftsbeklædninger - M121 EN 539-02 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2:
Væg- og loftsbeklædninger - M121 CEN WI 00128113 Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
Væg- og loftsbeklædninger - M121 EN 1013 Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and
Væg- og loftsbeklædninger - M121 EN 16153 Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
EN 15303-01 Udformning og anvendelse af gipspladesystemer på rammer - Del 1: Generelt
EN 16397-01 Flexible couplings - Part 1: Performance requirements
EN 1366-01 Prøvning af brandmodstandsevne af installationer. Del 1: Kanaler
EN 1366-03 Prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 3: Tætning af gennemføringer
EN 16733 Brandsikkerhed - Valg af brandsscenarier og designbrande - Generelt
EN 13381-07 Prøvningsmetoder til bestemmelse af bidrag til brandmodstandsevnen for bærende bygningsdele - Del 7: Påført beskyttelse til trædele
EN 13381-10 Best methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Fire resistance test method for reactive and non-reactive materials which protect tension members
EN 15651-06 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 6: Sealants for internal partition walls
EN 15882-03 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 3: Tætning af gennemføringer
EN 1366-05 Prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 5: Installationskanaler og -skakte