Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
English
 

Gældende standarder

Søg i listen med fritekst søgning eller efter bestemte standardgrupper

Det er herunder muligt at søge på en gruppe af byggevarer
eller benytte fritekstfeltet. Funktionerne kan kombineres.

Denne liste viser dig hvilke byggevarer, der skal CE-mærkes. Listen indeholder standardernes navne, numre, tidspunktet for hvornår CE-mærkning er mulig, og hvornår CE-mærkning er obligatorisk.

Tillæg til standarder
Listen indeholder ikke eventuelle tillæg, såkaldte annekser, til standarderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne på listen kun gælder for hovedstandarderne – dermed ikke nødvendigvis for de nyest gældende bestemmelser på området.

Listen indeholder ikke eventuelle tillæg, såkaldte annekser, til standarderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne på listen kun gælder for de først-udkomne hovedstandarder, man kunne CE-mærke efter og det er dermed ikke nødvendigvis datoerne for de gældende bestemmelser på området.

En liste med særskilte datoer for både gældende hovedstandarder og tillæg, findes på Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitiks hjemmeside.


Salg af standarder
Standarderne kan købes hos Dansk Standard. Det anbefales, at man ved henvendelse til Dansk Standard orienterer sig om eventuelle tillæg og disses ikrafttrædelsesdatoer.

Mere information
Datoerne på listen skal tages med forbehold. En liste hvor datoer gives særskilt for både hovedstandarder og tillæg findes på Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitiks hjemmeside. Ved at gå ind på en enkelt standard på denne liste, vil man få adgang til en oversigt over samtlige notificerende organer inden for det enkelte område.

Gå til Snart gældende standarder
Gå til Standarder i horisonten

Gruppe: Standard-
nummer:
Standard: CE- mærkning mulig: CE- mærkning obligatorisk:
Glas - M135 DS/EN 1036-2:2008 Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug - Del 2: Evaluering af overensstemmelse, produktstandard 01.01.2009 01.01.2010
Glas - M135 DS/EN 14449:2005 Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering 01.03.2006 01.03.2007
Glas - M135 DS/EN 15682-2:2013 Glas i bygninger - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet alkaliske silikatsikkerhedsglas - Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard 08.08.2014 08.08.2015
Glas - M135 DS/EN 15683-2:2013 Glas i bygninger - Termisk hærdet sodakalksilikat profilsikkerhedsglas - Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard 08.08.2014 08.08.2015
Glas - M135 DS/EN 15681-2:2017 Bygningsglas – Basisprodukter: aluminosilikatglas – Del 2: Produktstandard 11.8.2017 11.8.2018
Glas - M135 DS/EN 13024-2:2004 Bygningsglas - Termisk hærdet borosilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 572-9:2004 Bygningsglas – Basisprodukter – Kalk-soda-silikatglas – Del 9: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1096-4:2004 Bygningsglas - Coated glas - Del 4: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1748-1-2:2004 Bygningsglas – Specielle basisprodukter – Borosilikatglas – Del 1-2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1748-2-2:2004 Bygningsglas – Specielle basisprodukter – Del 2-2: Keramisk glas – Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1863-2:2004 Bygningsglas – Varmeforstærket sodakalksilikatglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 12150-2:2004 Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 12337-2:2004 Bygningsglas - Kemisk forstærket sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 14178-2:2004 Bygningsglas – Basisprodukter – Alkaliske silikatglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1279-5 + A2:2010 Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering 01.03.2006 01.03.2007
Glas - M135 DS/EN 14179-2:2005 Bygningsglas – Varmebehandlet (heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard 01.03.2006 01.03.2007
Glas - M135 DS/EN 14321-2:2005 Bygningsglas – Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.06.2006 01.06.2007
Glas - M135 DS/EN 1051-2:2007 Bygningsglas - Glasbyggesten og glasbelægningssten - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.01.2009 01.01.2010