Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

CE-mærkning af fritbærende undertagsprodukter består af 3 hovedbestanddele

08.06.2011
 • CE-mærkning
 • EF-overensstemmelseserklæring
 • ITT-prøvning.

CE-mærkningen

CE-mærkningen skal i henhold til standarden anbringes på en label på produktet og skal udover selve CE-mærket og standardens nummer, omfatte varenavn, længde, bredde og tykkelse.

Derudover skal CE-mærkningen også være på de ledsagende tekniske dokumenter og indeholde:

 • CE mærket
 • Navn og adresse på producent
 • Sidste 2 cifre i det år CE-mærket er påsat
 • Reference til standard(EN 13859-1)
 • Beskrivelse af produktet
 • Deklarering af egenskaber i Anneks ZA (værdier eller NPD)
 • Monteringsvejledning.

EF-overensstemmelseserklæring

Det er producenten, der udsteder EF-overensstemmelseserklæringen, og det er her den ansvarlige virksomhedsleder, fx direktøren, der skriver under på, at virksomheden overholder Byggevaredirektivet og den relevante standard.

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysninger om:

 • Producentens navn og adresse med angivelse af produktionssted
 • Navn og stilling på den, der underskriver EF-overensstemmelseserklæringen
 • Beskrivelse af byggevaren, fx type, identifikation og anvendelse
 • Nummer og titel på relevante standarder
 • Eventuelle særlige betingelser for byggevarens anvendelse.

EF-overensstemmelseserklæringen skal foreligge på dansk, og du skal kunne forevise den, hvis din kunde eller andre aktører spørger efter den.

Hvis overensstemmelseserklæringen findes på hjemmesiden, er det en god idé at holde hjemmesiden ajour.

Klik her for at se et eksempel på en EF-overensstemmelseserklæring. (PDF)

ITT-prøvning

ITT er de førstegangsprøvninger, der fastlægger byggevarens egenskaber. ITT foretages for nogle af egenskaberne af et notificeret laboratorium.

Hvilke prøvninger, der skal udføres, er beskrevet i EN 13859-1 og EN 14964.

Du skal kunne forevise ITT-rapporten, hvis fx myndighederne beder dig om det.