Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Hvad er forskellen fra CPD til CPR?

Selvom Byggevareforordningen (CPR) bygger på samme fundament som Byggevaredirektivet (CPD), så er der alligevel en del nye ting, som vi skal forholde os til.

Skiftet fra et direktiv til en forordning betyder, at en forordning finder direkte anvendelse i de enkelte medlemsstater, og ikke implementeres via national lovgivning. Det betyder også, at de lande, der har betragtet CE-mærkning efter Byggevaredirektivet som frivillig, nu er tvunget til at gøre CE-mærkning obligatorisk.

Byggevareforordningen (CPR) indeholder som nyt et krav om, at bæredygtighed skal deklareres for alle byggevarer.  Dette krav træder dog ikke i kraft pr. 1. juli 2013.

Byggevareforordningen (CPR) indeholder forpligtelser for medlemsstaterne til at oprette kontaktpunkter, hvor virksomheder kan spørge ind til landets byggelovgivning. Det danske kontaktpunkt har fungeret siden marts 2012.

Byggevareforordningen (CPR) indeholder forpligtelser for medlemsstaterne til at gennemføre markedsovervågning. Dette har fungeret siden 2010 i Danmark, og vil således ikke medføre ændringer i Danmark.

Som noget nyt skal der pr. 1. juli 2013 udarbejdes en Ydeevnedeklaration (DoP) i stedet for en overensstemmelseserklæring