Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Samtlige RAPEX-rapporter fra EU

01.09.2017
1Liste over farlige byggevarer fundet i EU
Samtlige RAPEX-rapporter fra EU

Liste over farlige produkter i RAPEX systemet

Hver uge offentliggøres en liste over farlige produkter, herunder byggevarer, så alle kan se de produkter, der vurderes at være farlige.

Se listen over farlige produkter i RAPEX systemet

Læs mere om farlige produkter fundet i EU, på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

01.09.2017
ADVARSEL om farligt produkt: CO Alarm II, Stabo

Der er risiko for, at brugerne ikke alarmeres ved kulilteudslip.

Farligt-produkt-CO-Alarm-II-stabo-Gasalarm-1

Produkttype: Gasalarm

Produktnavn: CO Alarm II, stabo (Gasalarm)

Dato: 27. maj 2016

Myndighederne i Letland, har testet gasalarmen CO Alarm II, stabo, og konkluderer, at den ikke reagerede inden for de tidsintervaller, der er påkrævet i henhold til produktstandarden EN 50291-1:2010 + A1:2012 (Elektriske apparater til påvisning af carbonmonoxid i boliger – Del 1: Prøvningsmetoder og ydeevnekrav).

Gasalarmen medfører således en risiko for, at brugerne ikke alarmeres ved et evt. kulilteudslip.

Ifølge Trafik- og Byggestyrelsens oplysninger, er der én forhandler af gaslarmen på det danske marked. Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt påbud til forhandleren om at tilbagekalde produktet.

Har man gasalarmen, CO Alarm II, Stabo, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at man øjeblikkeligt stopper med at bruge den og returnerer den til forhandlerne/butikken, hvor man har købt produktet.

Farligt-produkt-CO-Alarm-II-stabo-Gasalarm-2

Farligt-produkt-CO-Alarm-II-stabo-Gasalarm-3

2Kort om RAPEX
Hvad er RAPEX?

RAPEX står for "Rapid Exchange of Information System" og er det europæiske system for hurtig varsling om farlige produkter. Systemet sikrer, at oplysninger om farlige produkter, som er trukket tilbage fra markedet og/eller kaldt tilbage fra forbrugerne i et land, straks formidles videre til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, således at der kan træffes passende foranstaltninger overalt i Europa. Kroatien trådte ind i samarbejdet 1. juli 2013. I alt 31 lande er med i systemet, nemlig de 28 EU-lande og EFTA/EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge.

01.09.2017
Hvilke produkter er omfattet af RAPEX?

RAPEX omfatter farlige nonfoodprodukter møntet på forbrugere (f.eks. legetøj, kosmetik og beklædning) og på fagfolk (f.eks. boremaskiner, maskiner og byggeprodukter), som udgør en alvorlig sundheds- og sikkerhedsrisiko for mennesker (personskade, kemiske skader, osv.), for offentlige interesser, f.eks. miljøet (skader på træer, vandløb, luft og jord forårsaget af kemiske stoffer i produkter), for sundheden og sikkerheden på arbejdspladser og for den offentlige sikkerhed.

RAPEX-systemet omfatter de fleste nonfoodprodukter. Visse kategorier af nonfoodprodukter som f.eks. lægemidler og medicinsk udstyr er omfattet af særlige varslingssystemer.

01.09.2017
Hvilke typer foranstaltninger kan der træffes?

De mest almindelige foranstaltninger er forbud mod/stop for salg af et farligt produkt; tilbagetrækning fra markedet eller tilbagekaldelse fra forbrugerne samt toldmyndighedernes afvisning af import.

11.09.2017