Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Eksterne links

For samfundet har det stor betydning, at bygninger er stabile og i stand til at modstå vejr, vind og brand i et omfang, så både menneskeliv og værdier så vidt muligt sikres.

I Danmark opnås denne sikkerhed i kraft Bygningsreglementet, der henviser til eurocodes med danske nationale annekser, når det gælder detaljerede tekniske regler om projektering og sikkerhed. For letbeton henvises til henholdsvis DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke-bærende armering og DS/EN 12602 Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton.

Hvis der ikke er udarbejdet et dansk nationalt anneks til en eurocode, skal brugeren sikre sig, at de generelle krav jf. DS/EN 1990 med tilhørende dansk nationalt anneks er overholdt.