Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Europæisk Teknisk Vurdering (ETA)

En ETA (European Technical Assessment) er en vurdering og beskrivelse af ydeevnen for et bestemt produkt, og ETA’en er grundlaget for at kunne udarbejde en ydeevnedeklaration og CE mærke byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

Hvis CE-mærkningen af træskruer er udstedt på baggrund af en ETA i det tidsrum, hvor den harmoniserede standard for træskruer var mangelfuld, skal det undersøges, om træskruen er dækket af den harmoniserede standard inkl. tillæg (EN 14592:2008+A1:2012). I så fald skal CE-mærkningen tilpasses standarden.

Energistyrelsen har lavet et Faktaark vedr. CE-mærkning af søm, klammer, skruer, dorne og bolte mv. til trækonstruktioner efter standarden DS/EN 14592.

Åbn Faktaarket her (PDF).

ETA’en er frivillig, og er specielt rettet mod innovative og/eller komplekse byggeprodukter eller byggesystemer.

ETA’en beskriver egenskaberne for et specifikt produkt fra en specifik producent til en specifik anvendelse, og forholder sig til én eller flere af de 7 grundlæggende krav, som er beskrevet i Byggevareforordningen. Det er fabrikanten/producenten, der fastlægger hvilke egenskaber, der skal omfattes af ETA’en.

Den Europæiske Tekniske Vurdering udarbejdes på grundlag af Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD), og kan udstedes for områder, produkter og konstruktioner, der ikke allerede er eller i nærmeste fremtid vil blive omfattet af en harmoniseret standard. Det betyder, at ETA’er vil kunne omfatte nye materialer og områder, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige, samt komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.

Enhver fabrikant/producent, også hjemmehørende uden for Fællesskabet eller hans agent i Fællesskabet på hans vegne, kan ansøge om en Europæisk Teknisk Vurdering.

Du kan får mere information ved henvendelse til ETA-Danmark.