Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Opfølgende kontrol af EN 1090-1 byggevarer

17.03.2016
I foråret 2017, gennemførte styrelsen en proaktiv markedskontrolindsats vedrørende CE-mærkning af bærende stål- og aluminimumskonstruktioner, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer. Det gør vi, så danske virksomheder og forbrugere har adgang til sikre og sunde byggevarer handlet i fair konkurrence.

Den seneste markedskontrolindsats vedrørende CE-mærkning af bærende stål- og aluminimumskonstruktioner, blev igangsat med fremsendelse af kontrolbreve og gennemførelse af kontroller i marts 2017, efterfølgende sags-
behandling, partshøringer mv. og afsluttet i begyndelsen af april 2018.

Den afsluttende rapport beskriver kontrolbesøgene, erfaringer fra sagsbehandlingen samt de vigtigste konklusioner.

Afsluttende rapport om EN 1090 kontrolindsats - 2017-2018

Kontrolindsats 2015-2017

I foråret 2016, gennemførte styrelsen en større markedskontrolindsats af byggevarer, som er omfattet af den harmoniserede europæiske standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner. Resultatet af indsatsen kan læses i styrelsens afsluttende rapport, som kan tilgås via linket nedenfor.

2016-kontrollen blev fulgt op med en række yderligere udvalgte kontroller af bærende stål- og aluminimumskonstruktioner i foråret 2017. Styrelsen kontrollerede bl.a., om byggevarerne er korrekt CE-mærket, har en ydeevnedeklaration, og om anden påkrævet dokumentation og certifikater er i orden. Du kan læse mere om den opfølgende kontrolindsats i det brev, som styrelsen sendte til relevante virksomheder forud for indsatsen:

2017-kontrolindsats – brev til virksomhederne

Thumbnails_EN1090-markedskontrol-brev_web

Afsluttende rapport om EN 1090 kontrolindsats - 2015-2017

Thumbnails_EN1090-markedskontrol-rapport_web.png

Informationsindsatser

Som et led i markedskontrollen, har styrelsen udarbejdet syv faktaark og en temaside om EN 1090-1. Formålet er, at give dig som fabrikant, importør, distributør og forhandler en kort introduktion til standarden, samt information om markedskontrollen.

Styrelsen har endvidere udarbejdet en generel temaside og vejledninger om CE-mærkning af byggevarer. Du kan tilgå materialet nedenfor.

Temasiden og faktaarkene kan tilgås her (nyt vindue)

Thumbnails_Faktaark_web_575

Kend din byggevare - generel temaside og vejledninger om CE-mærkning af byggevarer (nyt vindue)

Thumbnails_Kend-din-byggevare_web