Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

EF/EC-overensstemmelseserklæringen

EF/EC-overensstemmelseserklæringen, er det dokument, hvori virksomheden erklærer, at den overholder byggevaredirektivet og den relevante standard.

Det er dig som producent, der udsteder overensstemmelseserklæringen. Det er her den ansvarlige medarbejder, fx direktøren, der skriver under på erklæringen.

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysninger om:

  • Producentens navn og adresse med angivelse af produktionssted
  • Navn og stilling på den, der underskriver overensstemmelseserklæringen
  • Beskrivelse af byggevaren, fx type, identifikation og anvendelse
  • Nummer og titel på standarden, her DS/EN 14342:2005+A1:2008
  • Eventuelle særlige betingelser for byggevarens anvendelse.
  • Eventuel reference til et notificeret laboratorium

Som enten producent eller forhandler skal du kunne forevise overensstemmelseserklæringen, hvis din kunde eller andre spørger efter den.