Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

EF-overensstemmelseserklæring

Det er producenten, der udsteder EF-overensstemmelseserklæringen, og det er her den ansvarlige virksomhedsleder eller den i virksomheden bemyndigede skriver under på, at virksomheden overholder byggevaredirektivet og den relevante standard.

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysninger om:

  • Producentens navn og adresse med angivelse af produktionssted
  • Navn og stilling på den, der underskriver EF-overensstemmelseserklæringen
  • Beskrivelse af byggevaren, fx type, identifikation og anvendelse
  • Nummer og titel på relevante standarder
  • Eventuelle særlige betingelser for byggevarens anvendelse.

EF-overensstemmelseserklæringen skal foreligge på dansk, og du skal kunne forevise den, hvis din kunde eller andre aktører spørger efter den.

Hvis overensstemmelseserklæringen findes på producentens hjemmeside, er det en god idé at holde hjemmesiden ajour.

Klik her hvis du vil se et eksempel på en EF-overensstemmelseserklæring (PDF).