Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
RELEVANT MATERIALE

Når styrelsen kommer på besøg, vil vi spørge efter:

  • CE-mærkningen og tilhørende dokumenter
  • dokumentation for, at vinduer og yderdøre har deklareret de basisegenskaber, som er nødvendige for at vurdere, om produktet overholder kravene til det færdige byggeri, som fastlagt i Bygningsreglementet (BR10).

I forbindelse med CE-mærkning opererer man med forskellige systemer af overensstemmelse. CE-mærkning af vinduer og yderdøre er placeret i attesteringssystem 1, 3 eller 4 afhængig af anvendelsesområde. Det mest normale i Danmark er niveau 3.

Det betyder i praksis, at producenten skal sørge for at have en egen produktionskontrol.  Produktets relevante egenskaber skal førstegangsprøves af et notificeret organ. Producenten skal CE-mærke produktet og udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring.

Du kan få yderligere oplysninger om hvad der kræves af producenten og det notificerede organ i de forskellige systemer af overensstemmelse, der opereres med i forbindelse med CE-mærkning på Hvad skal jeg være opmærksom på som producent?

Der findes 3 centrale dokumenter indenfor CE-mærkning af vinduer og yderdøre;

  • CE-mærket – den information, der skal følge produktet, f.eks. label, mærkat, følgeseddel.
  • ITT-rapport – dokumentation fra det notificerede organ
  • EF-overensstemmelseserklæring