Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Definitioner fra Byggevareforordningen (CPR)

 • "erhvervsdrivende": Fabrikanten/producenten, importøren, distributøren eller den bemyndigede repræsentant.
 • "fabrikant/producent": Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare konstrueret eller fremstillet og markedsfører denne vare under sit navn eller varemærke.
 • "importør": Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet.
 • "distributør/forhandler": Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet.
 • "bemyndiget repræsentant": Enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.

Vær opmærksom på, at hvis du som importør, distributør eller bemyndiget repræsentant bringer en byggevare på markedet under eget navn, gælder der særlige regler. (link)


Som fabrikant/producent har du bl.a. ansvaret for:

 • Byggevaren
 • Bestemmelse af varetype (produktegenskaber) – teknisk dokumentation for CE mærkningen
 • Produktionskontrollen
 • Udarbejdelse af ydeevnedeklaration
 • CE-mærkning af byggevaren
 • Udarbejdelse af brugsanvisning (link)
 • At du bistår myndighederne i forbindelse med markedsovervågning.

Læs mere i KEND DIN BYGGEVARE folderen.

Som importør skal du sikre dig:

 • At byggevaren er CE-mærket
 • At der er udarbejdet en ydeevnedeklaration
 • At der er udarbejdet en brugsanvisning (link)
 • At fabrikanten/producenten har udarbejdet den fornødne tekniske dokumentation
 • At fabrikanten/producenten gennemfører den relevante produktionskontrol
 • At du bistår myndighederne i forbindelse med markedsovervågning.


Læs mere i KEND DIN BYGGEVARE folderen.


Som distributør/forhandler skal du sikre dig:

 • At byggevaren er CE-mærket
 • At der er udarbejdet en ydeevnedeklaration
 • At der er udarbejdet en brugsanvisning (link)
 • At CE-mærkning, ydeevnedeklaration og brugsanvisning følger byggevaren
 • At du bistår myndighederne i forbindelse med markedsovervågning.

Læs mere om distributørens/forhandlerens forpligtelser i KEND DIN BYGGEVARE folderen.

Bemyndigede repræsentanter kan varetage en del af opgaverne i forbindelse med CE-mærkning. De opgaver, du kan varetage, skal være fastlagt i en skriftlig fuldmagt og følge reglerne i byggevareforordningens artikel 12.

Læs mere om bemyndigede repræsentanter i KEND DIN BYGGEVARE folderen.