Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Hvad betyder Byggevareforordningen (CPR) for dig som aktør?

I modsætning til Byggevaredirektivet (CPD) beskrives de enkelte aktørers roller og forpligtelser meget mere tydeligt i Byggevareforordningen (CPR).

Generelt defineres følgende aktører: 

En erhvervsdrivende er i Byggevareforordningens (CPR) terminologi fabrikanten, importøren, distributøren eller den bemyndigede repræsentant.

  • Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare konstrueret eller fremstillet og markedsfører denne vare under sit navn eller mærke.
  • Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet.
  • Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i Unionen og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet.
  • Bemyndiget repræsentant: Enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 

Udover disse aktører har vi valgt at beskrive opgaverne for entreprenører og projekterende.