Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er CE-mærkning af en byggevare?

Kravet om CE-mærkning er indført for at lette handlen med byggevarer over landegrænserne og medvirke til at få et effektivt ”indre marked” for byggevarer.

CE-mærkningen er et rejsepas, der gør det muligt for en byggevare at krydse grænser, uden at myndighederne stopper den med krav om yderligere prøvninger.

Du har lov til at markedsføre dine byggevarer i alle EU- og EØS-lande, men du har ingen garanti for, at byggevaren lovligt kan anvendes i et konkret byggeri. Dette fastlægges i den nationale lovgivning, fx i Bygningsreglementet (BR10).

Byggevaren skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse, der dækker produktet.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse og heller ikke et kvalitetsmærke, men kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:

  • En egenskab er bestemt ud fra samme metode i hele EU
  • Producenten er underlagt samme krav til produktionskontrol
  • Producenten er underlagt samme krav til 3. parts overvågning.

Når du skal bygge, har du derfor mulighed for direkte at sammenligne forskellige fabrikater af den byggevare, du skal bruge. Dermed kan du vælge den, der passer bedst til dit byggeri.

Producenten har ansvaret for at forsyne byggevaren med CE-mærkningen, men som projekterende, udførende, indkøber, tilsynsførende og bygherre har du også et medansvar for at anvende CE-mærkede byggevarer.