Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er CE-mærkning af en byggevare?

Kravet om CE-mærkning er indført for at lette handlen med byggevarer over landegrænserne og for at medvirke til et effektivt "indre marked" for byggevarer.

Du må markedsføre dine byggevarer i alle EU- og EØS-lande, men du har ingen garanti for, at byggevaren lovligt kan anvendes i et konkret byggeri. Dette fastlægges i den nationale lovgivning, f.eks. i Bygningsreglementet (BR10).

Byggevaren skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering, der er udarbejdet for produktet.

CE-mærkningen er et rejsepas, der gør det muligt for en byggevare at krydse grænser uden at myndighederne stopper den med krav om yderligere afprøvninger. Formålet er samtidigt, at byggevarerne kan sammenlignes, så projekterende, håndværkere og bygherrer kan vælge den byggevare, der passer bedst til deres byggeri.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse og heller ikke et kvalitetsmærke. Den kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:

  • Egenskaber der er bestemt efter samme metode i hele EU
  • Fabrikanten/producenten er underlagt samme krav til produktionskontrol
  • Fabrikanten/producenten er underlagt samme krav til deklarering af egenskaber
  • Fabrikanten/producenten er underlagt samme krav til 3. parts overvågning.

CE-mærkningen skal anbringes på produktet evt. via label, på emballagen eller på de ledsagende dokumenter og indeholde følgende:

  • CE-mærket
  • Navn eller identifikationsmærke på producent
  • Sidste to cifre i det år produktet første gang blev CE-mærket
  • Standardens nummer (ex EN 14592:2008+A1:2012) eller ETA nr.
  • Reference til ydeevnedeklaration

De samlede regler for indhold og anbringelse for CE-mærkning kan læses i Byggevareforordningen artikel 8 og 9.

Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ligesom det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem CE-mærkningen og markedsføringen af produkterne.