Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad er CE-mærkning af en byggevare?

Kravet om CE-mærkning er indført for at lette handlen med byggevarer inden for EU.

CE-mærkningen betyder bl.a., at byggevaren er testet efter den pågældende standard.

CE-mærkningen er et rejsepas, der gør det muligt for en byggevare at krydse grænser, uden at myndighederne stopper den med krav om yderligere afprøvninger.

Virksomheder har lov til at markedsføre deres byggevarer i alle EU- og EØS-lande, men der er ingen garanti for, at byggevaren lovligt kan anvendes i et konkret byggeri. Dette fastlægges i den nationale lovgivning, fx i bygningsreglementet (BR10).

Byggevaren skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse, der dækker produktet.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse og heller ikke et egentligt kvalitetsmærke, men kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber:

  • En egenskab er bestemt ud fra samme metode i hele EU
  • Producenterne er underlagt samme krav til produktionskontrol
  • Producenterne er underlagt samme krav til 3.partsovervågning

CE-mærkning sikrer, at det er muligt at sammenligne byggevarer fra forskellige producenter, fordi byggevaren er testet på samme måde, og egenskaberne også angives på samme måde. Dermed er det nemt for en forbruger eller håndværker at udvælge den byggevare, der er bedst egnet til det konkrete byggeri.

Producenten har ansvaret for at forsyne byggevaren med CE-mærkningen, men som projekterende, udførende, indkøber, tilsynsførende og bygherre har du også et medansvar for at anvende CE-mærkede byggevarer.