Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering.

CE-mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Mærket angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse. Det kan imidlertid ikke betragtes som et kvalitetsmærke.

Selv om en byggevare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at byggevaren kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

Eurocodes

For samfundet har det stor betydning, at bygninger er stabile og i stand til at modstå vejr, vind og brand i et omfang, så både menneskeliv og værdier så vidt muligt sikres.

I Danmark opnås denne sikkerhed i kraft Bygningsreglementet, der henviser til eurocodes med danske nationale annekser, når det gælder detaljerede tekniske regler om projektering og sikkerhed.